Romakép Műhely 6. (2016)

Visszabeszélés és saját kép alkotása

Koncepció:  A médiaantropológiai indíttatású 2016-os Romakép Műhely azt kutatta, hogy miképpen jelentek és jelennek meg roma közösségek a kortárs mediatizált térben, hogyan alakítják a közösség önképét a médiában aktív roma szereplők, és milyen hatást tudnak gyakorolni a többségi médiára és társadalomra, akár kulturális, akár politikai értelemben.

Médiaantropológiai kutatás a Romakép Műhelyben

Időpont: 2016. febr. 10.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Előadó: Müllner András

médiantropológia, magyarországi romák, mozgóképes reprezentáció, dokumentumfilmek, ambivalencia, moderálás, Rácz Kati, Arányi Vanda, szexizmus, kontextualizálás, többség hatalma, identitás feletti kontroll, antropológia, kultúra, holizmus, pótlékantropológia, reprezentáció, medialitás, produktív hely, diskurzív világ, erőforrás, médiaantropológus, mediális viszonyok, Csoszó Gabriella, Horváth M. Judit, Stalter György, Pfisztner Gábor, Sipos Flóra, fotóaktivizmus, Más Világ c. album, Patrin Magazin, Daróczi Ágnes, Bogdán Mária, Pala Mátyás, Örkény (1993. május 21.), szegénység kultúrája, bűnözés kultúrája, Buvero roma női médiatábor, Bársony Katalin, Romédia Alapítvány, interszekcionalitás, női reprezentáció, Alexander Nanau: Toto és nővérei, Sós Ágnes (BIDF), Kövecsi Anikó (VERZIO), Hanka Kastelicova (HBO), Pócsik Andrea, "légy a falon", érzékenyítés, filmterjesztés, Brighton, John Akomfrah: Handsworht Songs, Szalay Dorottya, avantgárd-film, Setét Jenő, Árva Márton, kampányfilmek, A rasszizmus szívás, A tudás 6alom, Tedd helyre a rasszizmust!, Nem vagyok csaló!, Roma Produkciós Iroda, Gyenge Zsolt, Horváth Kristóf, Farkas Franciska, Roma Oktatási Alap, slam, lemorzsolódás, Videómánia, BAGázs, önreprezentáció, Makói Videóműhely, Második Esély, Töredék, Honvéd city, Nagykarácsony, Cibolya Kálmán, Snétberger Zenei Tehetség Központ, zenei analfabéta, Almási Tamás: tititá, Snétberger Ferenc, Három kenyér, Joka Daróczi János, Balogh Rodrigó, DocuArt Mozi

Fotó és aktivizmus – Más Világ & Rólunk Hozzád

Időpont: 2016. február 24.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Az idei Romakép Műhely beszélgetéssorozatának első alkalmával a fotográfia és aktivizmus közös útjait és az általuk megfogalmazott identitásképeket járjuk körül. Csoszó Gabriella, Horváth M. Judit és Stalter György kiállításának megnyitója.

Meghívott vendégek: Csoszó Gabriellával, Horváth M. Judittal, Stalter Györgyel és Pfisztner Gáborral

FB: https://www.facebook.com/events/966205130140796/

Csoszó Gabriella, Horváth M. Judit, Stalter György, Pfisztner Gábor, pécsi Gandhi Gimnázium, fotó, aktivizmus, Más Világ c. fotókönyv, Kontakt Fotóművészeti kurzus, Rólunk Hozzád Kampány, budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium, A Város Mindenkié, kiszolgáltatottság, marginalizáció, megkülönböztetés, felelősség, fotográfia, látens/lappangó kép, Kerekes Gábor, vizuális élmény, érzelemkifejező eszköz, determináltság, menekülőút, portré, apolitikus, átpolitizálódás, politikai archívum, ellenállási mozgalmak, demokrácia deficit, civil szervezetek, fotós aktivizmus, társadalmi mozgás, saját képviselet, Les Krimes, lelkiismeretfurdalás, hatás, dokumentarista fényképezés, Amaro Drom, Osztojkán Béla, fotóriporter, cigánytelep, másság, hajléktalan aktivisták, kunyhóbontások, bírósági dokumentumok, meggyőzés eszköze, "a kép hatalom", Index, nyilvánosság ereje, másodlagos médiahatalom, valóságábrázolás, Horváth Péter, Balla András, világmegváltás, művészeti világ, kiemelkedés, jövőformálás, alkotói fotográfia, technikai médiumok, passzivitás, kapcsolatépítés, new york-i baloldali fotóarchívum, Marta Rosler, politikai nyomás, cigánypolitika, hatástalanság, közösségteremtő erő, együttérzés, szolidaritás, együttgondolkodás, közösségi oldalak, romák elleni gyilkosságok, menekültkérdés, Welcome Refugees, pedagógiai reformerek, individualista tevékenység, etnikum, individumábrázolás, szegénység, nyomor, kilátástalanság, Robert Capa, Művészek az iskolában Program, Bogdán János, fotószakkör, felelős állattartás, telepi cigányság, szegénységi küszöb, Város a városban c. fotóalbum, szegregált oktatás, munkanélküliség, szegénységpolitika, származás miatti előítélet, képi reprezentáció, Kassák Lajos, urbánus szegénység, szépség, Korniss Péter, Závada Pál, portrékönyv, roma magazinok, Szále László, FreeDoc, sztereotípiák, művészi szándék, szociográfia, esztetizálás, lázadás, kortárs művészet, ellenművészeti szcéna, Sebastiao Salgado: A Föld sója, közvetlen cselekvés módszere, képviseleti funkció, tematikus zártság, sajtófotó

Közszolgálati műsorok

Időpont: 2016. március 2.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: „Patrin” magazin a ’90-es években

Meghívott vendégek: Daróczi Ágnes, televíziós szerkesztő, jogvédő, előadóművész, Bogdán Mária,

médiakutató

„Patrin” Magazin, Daróczi Ágnes, Bogdán Mária, örkényi rendőrtámadás, Jancsó Miklós - Böjte József: Látogatás (1994), Tiszavasvár, Rostás család, Sztojka Katalin, Joka Daróczi János, Nemzetiségek és Határontúli Műsorok Főszerkesztősége, Roma Magazin, Magyar Televízió, atrocitások, diszkrimináció, nacionalista hangok, skinhead mozgalom, Gársa, közszolgálati televízió, ars poetica, roma holokauszt, betiltott nép, betiltott kultúra, palackba zárt üzenet, cigány nyelv, Kétegyháza, rendszerváltás, Grósz Károly, lakásépítés, Horváth Aladár, gettó, tényfeltárás, szabad média, roma értelmiség, Ladányi János, Havas Gábor, Furman Imre (Demokrata Fórum), cigány belügy, Miskolc, etnikai tisztogatás, Phralipe Független Cigány Szervezet, Peták István, Lakatos Menyhért, Choli Daróczi János, Péli Tamás, tömegkommunikáció, szólásszabadság, romakultúra, cenzúra, Varga Ica, Kiss János, Leipold Péter, Kisebbségi Önkormányzat, Farkas Flórián, Belénesi Csaba, Kúti Judit, Zipzárta, Bódi Zsuzsa, Orsós Éva, Vada Márta, Michael Stewart, politikai indok, Ablak c. műsor, Háló c. műsor, médiareprezentáció, politikai irányváltás, Múzsa c. műsor, Váradi Júlia, Mohácsi Viktória, Báthory Róbert, Baranyi Béla, elbújtatott időpont, kereskedelmi televíziók, kisebbségi műsor, kisebbségi képviselet, szólásszabadság, közszolgálatiság, közösségi média, turai kettős gyilkosság, nyilvánosság, kollektív akarat, képi megjelenítés, romák ábrázolása, különbözőség, "emberarc", Káli-Horváth Kálmán, Duna Tv, Sára Sándor, oral history, hiteles tényfeltárás, nemzetiségi nyelv, Kemény István, Egyenleg, Nyitott Stúdió c. műsor, Sebő Ferenc, roma folklór, mozdulatművész, autentikus kisebbségi műsor, leletmentés, Asbót Kristóf

Roma nők a médiában 

Időpont: 2016. március 9.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Buvero - A roma női médiatábor 2015-ös filmjei

Meghívott vendégek: Bársony Katalin, a Romédia Alapítvány igazgatója

Balogh Adrienn, ELTE média-szakos hallgató, a tábor résztvevője

FB: https://www.facebook.com/events/1701908570064090/

Buvero, Bársony Katalin, roma női médiatábor, Romédia Alapítvány, Balogh Adrienn, Galyas Gyula, interszekció, roma lányok, hagyományos nemi szerepek, gyerekvállalás, etnikai származás, Janki Béla: Roma nők helyzete a társadalomban, Roma nő vagyok Kampány, Kitaszítottak (2011) c. film, Mundi Romani (2007), Auschwitz-rekviem, tudatos médiahasználat, önreprezentáció, előítéletek, hálózat kiépítés, szociális helyzet, női identitás, Macedónia, koncepció, Index, Szirmai Norbert, Nagykőrös, állatvásár, Jófogás, lókupec, mese, animációsfilm, újságírás, vágás, média, Joka Daróczi József, Roma Podukciós Alapítvány, Független Médiaközpont, identitás, cigánytörténelem, Daróczi Ágnes, eszközhasználat, Asbót Kristóf, workshop, Munk Veronika, Angol Nagykövetség, Gilvánfa, Székesfehérvár, Debrecen, Nyírvasvári, konzervgyár, szórakozási lehetőségek, Arany János, Botlatókő, emberjogi témák, Tabu, holokauszt, arculat, önkorrekció, valóságos szituációk, Sitlaki István, Németország, Szerbia, roma boxoló, hagyományok, roma nőiesség, Tradíciók c. film, muzulmán roma közösség, kötő, tradicionális öltözködés, migráció, fenntarthatóság, nemzetközi filmes szakemberek, Nemzetközi Roma Filmbizottág, filmnyelv, Spotlight, Balogh Zsanett, cigánytelep, érdekérvényesítés, kisebbrendűségi érzés, Balogh Krisztina, Farkas Teodóra, 444.hu, Marie Claire, Kreatív, Index, Kisalföld, Mozsár Ház, premierélmény, kreatív élmény

Érzékenyítés és filmterjesztés 

Időpont: 2016. március 16.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Alexander Nanau: Toto és nővérei (magyar feliratos román dokumentumfilm, 2015)

Meghívott vendégek: Kövecsi Anikó (VERZIO – International Human Rights Documentary Film Festival) Sós Ágnes (BIDF – Budapest International Documentary Festival)

A film előtt bevezető előadást tart: Pócsik Andrea (PPKE, ELTE Romakép Műhely)

FB: https://www.facebook.com/events/483217438529181/

Alexander Nanau: Toto és nővérei (2015), Kövecsi Anikó, International Human Rights Documentary Film Festival (VERZIO), Sós Ágnes, Budapest International Documentary Festival (BIDF), Pócsik Andrea, médiaarcheológia, Wolfgang Ernst, Erkii Huhtamo, Jussi Parikka, Thomas Elsaesser, médiakutatás, médiahasználat, technológia, befogadás, Uránia Magyar Tudományos Színház, Magyar Tudományos Akadémi, DocuArt Mozi, Karinthy Frigyes, tudomány népszerűsítése, oktatás, Tábori Kornél, budapesti nyomor, sajtófotó, szociofotó, Tomsics Emőke: Fotóművészet, K. Horváth Zsolt, vetített képes előadások, aktivista jellegű előadások, társadalom lelkiismerete, diapozitívok, Albertini Béla, technikai kép, objektivitás, hatás, gyermekszegénység, Bűnös gyermekek, középosztály, Susan Sontag: A szenvedés képei, nézés/látás, szegénység, kegyelmi kérvény, Horthy Miklós, nyomorakció, civil szervezet őse, társadalmi érzékenyítés, befogadó közeg, filmes eszközök, román dokumentumfilm, kreatív dokumentumfilmek, Toldi Mozi, Művészmozi, Cirkó-Gejzír Mozi, Nyílt Társadalom Archívum (OSA), Verzio Film Alapítvány, versenyszekciók, szuperpedagógus, HBO, TITANIC, tematikus fesztivál, "Nézz szembe..." sorozat, témák, panoráma fesztivál, Zoom In Diákprogram, elsőfilmesek, társadalom perifériája, ördögi kör, romatematika, non-profit szervezet, nemzeti közeg, univerzalitás, cigány családok, Spartacus and Cassandra, környezetből való kiszakadás, Almási Tamás: tititá, videónapló, imidzs, valós figura, koncepció, üzenet, szelekció, karakteres főszereplő, bizalmi kapcsolat, drog, etikai kérdések, kiszolgáltatott helyzet, rendező felelőssége, A híd c. film, dokumentumfilm etikája, Románia, amerikai tánc ösztöndíj, közönség, gyakorlati haszon, aktivista projekt, Everyday rebellion c. film, közmédia, Netflix, diákvetítések, filmklubok, láthatóság, gimnáziumok, történelmi filmek, képviseleti film, Andy Vajna, filmművészeti termék, RTL Klub, televíziós dokumentumfilm, játékfilm, animáció, művészi önkifejezés, Leningrád gyerekei c. film, szerzőiség, gyermekvédelem, Eltitkolt levelek c. film, Pulai Gergő, NGO piac, fragmentálódás, megbélyegzés, Loïc Wacquant, roma specifikus problémák, etnikai csoport, nem szándékolt hatás, vonat jelenet, rasszizmus, Hajdú Eszter: Hitélet Magyarországon, sorskövetés, Szerelempatak c. film, piliscsabai alapítványi iskola, alkalmazkodás

Posztkoloniális képi ellenállás: Handsworth Songs

Időpont: 2016. március 30.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: John Akomfrah: Handsworth Songs

Meghívott vendégek: Árva Márton posztkolonializmus-kutató, Györke Ágnes brit kultúra-kutató

FB: https://www.facebook.com/events/1673351012914052/

John Akomfrah: Handsworth Songs, Árva Márton, Györke Ágnes, posztkolonializmus, migránsok, gyarmatbirodalom, Anglia, Kalipszó dal, álmok, multikulturális társadalom, médiaarcheológia, expedíció, Margaret Thatcher, elárasztás, társadalmi-politikai kontextus, lázadások, Birmingham, bevándorlás, Karib térség, India, Pakisztán, Afrika, brit munkásosztály, Nothing Hill riots, eposzi hős, megosztottság, Black Audio Film Collective, workshop, etnikai kisebbség, elit migráns réteg, Salman Rushdie: Sátáni versek, Enoch Powell: Rivers of Blood beszéde, alternatív történetmesélés, Homi Bhabha: DissemiNation, kultuszfilm, performatív vs. oktatás, Stewart Hall, posztkolinális művészek, közönség, befogadás, Harmadik Világ, reakció, A kemencék órája c. film, dokuesszé, társadalmi forgalmazás, reprezentáció, mainstream média, kanonizálódás, A chile-i csata c. film, filmesemények, Latin-Amerika, Akomfrah kiáltványa, Patrick Caylor: London, Menjek maradjak c. film, The Speak Easy Project, aktualitás, imperial guilt, szellem metafora, sztereotípiák, politikai történet, Szégyen c. regény, Éjfél gyermekei c. regény, alternatív történet, avantgárd, kreatív dokumentumfilm, eurocentrikus beszédmód, vándorlás élmény, Paul Gilroy: The Black Atlantic, Empire Windrush, performatív beavatkozás, állandó megérkezés, mechanikus bohóc, fehér szobrok, utilitarizmus, Watt, Priestley, nyitott gondolkodás, Bocsor Péter, performace arts, migráns lét, migráns odüsszeia, fekete kisebbség, roma kisebbség, vatta munkaerő, társadalmi párhuzam, kultúra feldolgozás, Forgács Péter: Hunky blues, újrakontextualizálás, Mediterraneo c. film, archív használat, Filmképek, Független Színház, Metszéspontok kiállítás, rendőrségi fellépés, előítélet, integráció, örkényi rendőrterror, bál jelenet, propagandafilm, kedves befogadás, Buchi Emecheta, National Front, Magyar Sziget Fesztivál, British Film Institue, posztmodern, fajgyűlölet, montázsmunka, mozgóképes manipuláció, kizsákmányolás, egyoldalúság, Egy dzsihádista élete c. cikk, tanítás, jelentéstársítás, elnyomás természete, mainstream híradások, pedagógia, erkölcsi tiltakozás, Salman Rushdie, Ella Shohat - Robert Stam: Unthinking Eurocentrism, Mediterranea és Dheepan c. filmek

Kampányfilmek és csapdák 

A Romakép Műhely programja a Nemzetközi Roma Napon 

Időpont: 2016. április 8.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek:

- A rasszizmus szívás: A villamosmegállóban; Lakáskiadás; A fodrászatban; A bárban

- A tudás 6alom

- Nem vagyok csaló

- Put racism in the right place

Meghívott vendégek: Gyenge Zsolt filmkritikus, egyetemi oktató

Setét Jenő polgárjogi aktivista

FB: https://www.facebook.com/events/1726127164270403/

A rasszizmus szívás: A villamosmegállóban, Lakáskiadás, A fodrászatban, A bárban, A tudás 6alom, Nem vagyok csaló, Put racism in the right place, Gyenge Zsolt, Setét Jenő, kampányfilm, Garth Jowett, Victoria O'Donnell, Richard Allen Nelson, meggyőzés, dokumentarista kampány, fikciós kampány, érzelemkiváltó hatás, rövid, figyelemfelkeltés, rasszizmus, közvetlenség, szelektív valóság, érzékenyítés, célközönség, Back Roza, bosszú, Nemzetközi Roma nap, Spanyol Királyi Akadémia, svindler, Roma Oktatási Alap, Horváth Kristóf, Roma Produkció Iroda, Szabó Ilona Kócos, Péli Tamás, Roma Kultúra Világnapja, romaidentitás, április 8., Roma Holokauszt Emléknapja (augusztus 2), pozitív sztereotípiák, zenész cigányok, elhallgatott roma hősök, roma történelem, roma kultúra, roma kulturális mozgalom, jogfosztott kultúra, jogérvényesítő mozgalom, kulturális autonómia, asszimiláció, társadalmi környezet, Roma Sajtóközpont, Arany Pánt díj, roma emancipáció, Nemzetközi Nő Nap, együttélés, kisebbségi közösség, többségi társadalom, diszkrimináció, rejtett előítéletek, önmeghatározás, etnikai közösség, nyelvi rasszizmus, Győzike Show, Mónika Show, Bogdán Árpád, magyar közoktatás, Bihari János, Fehér Sándor, roma hős, Egyenlő Bánásmód Hatóság, jogállamiság, külső szemlélő, gyerekek reakciója, etikai kérdések, nemi sztereotípiák, öntudatlan/szalon rasszizmus, intézményes rasszizmus, provokáció, mainstream médiatermék, integráció, antirasszista kampányfilm, antirasszista díj, rasszista gyilkosságok, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Csoszó Gabriella, fotóaktivizmus, Szimpla Kert, cigánybazár, Romani Design, Monitor Program, Hegyi Aranka, Reményi Ede Cigányzenész Szövetség, UCCU Alapítvány, cigány ételek, divatbemutató

Cserehát hangja – közösségi filmezés kistérségi falvakban

Időpont: 2016. április 13.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Cserepressz, Siroki László filmjei

Meghívott vendégek: Siroki László közösségi filmes, jogvédő, civil aktivista

Kóródi Miklós az Autonómia Alapítványtól

FB: https://www.facebook.com/events/1596467114006512/

Cserepressz, Siroki László, Kóródi Miklós, Autonómia Alapítvány, Cserehát, szegénység, elszigeteltség, munkanélküliség, Csenyéte, civil tevékenység, Svájci Magyar Civil Alap, médiaalapismeret, médiahálózat, TASZ, Népszabadság Online, közösségi projecttervezés, hírügynökség, médiaképzés, projectfejlesztés, Tomor, kecsketartó program, Szakácsi, elcigányosodás, Nyírő András, jövedelemgeneráló program, pályázat, mentorok, helyi erőforrások, monitorok, roma mozgalmak, helyi kezdeményezések, Fekete Doboz Alapítvány, Wifi-falu Project, Gáspár Győző, Csicseró, Tamás Tibor, Horváth Balázs, Havlicsek Ferenc, depresszió, Norvég Civil Alap, nyilvánosság, Edelény, Szikszó, cigánytéma, rasszizmus, sztereotipikus filmek, hitvallás, közösségi videózás, közösségépítés, félelem, forgatás, Rácz Jocó, integráció, börtön, médiatartalom, folyamatos mozgás, beszélgetés, kis kapacitású szervezetek, önbizalom, szegregáció, példakép, Horváth István, kapcsolattartás, Magyar Állam, közmunka, önkormányzat, HÍD-program, reprezentáció, képviselet, lakásétterem, kíváncsiság, kulcsemberek

Makói Videóműhely 

Időpont: 2016. április 20.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Makói Videóműhely által készült rövidfilmek egy válogatása: Második esély, Töredékek, Honvéd city, Nagykarácsony

Meghívott vendégek: Czibolya Kálmán, a műhely alapítójával és Ferenczi Dávid egy fiatal alkotóművész műhelytag

FB: https://www.facebook.com/events/820124818120240/

Makói Videóműhely: Második esély, Töredékek, Honvéd city, Nagykarácsony, Czibolya Kálmán, Ferenczi Dávid, Makó, Berlini Nemzetközi Filmműhely, Dél-Koreiai Nemzetközi Filmműhely, nemzetközi díjak, Zoom to Europe, Kanada, vizuális művészetek, makói tévé, SONY Magyarország, Sorstalanság, Koltai Lajos, Handa Banda Tv, Egyenleg, Objektív, Bánó András, alázat, Ázsia Film Expressz, Szabó Máté, Liszt Animációs Film Pályázat, Ferge Roland, Berlinnale, Duna Tv, Betacam, Soros Alapítvány, Mozgókép Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Erdély, Fiatalok Lendületbe Program, DIMA, Zoom to Europe and Transylvania, Berlini Média Fesztivál, berlini nyári tábor, fiú-lány arány, operatőrködés, tehetséggondozás, Szabó Bálint, Országos Diák Filmszemle, vizualitás, romatematika, Szent István Egyházi Általános Iskola, Szatmári Csaba, elfogadás/befogadás, hagyományörző programok, Gaudi Márton, helyi roma közösség reprezentációja, roma tévés magazin, szegregáció, Görögország, megkülönböztetés, Lengyelország, Németország, bizalom, dokumentumfilm, romareprezentáció, többségi társadalom hozzáállása, Cserepressz, kulturális miniszter, Segedi Nemzeti Színház, Szegedi Kortárs Balett, Hoppá, Defekt c. műsor, Tóth Zoltán: Az ördög és a fiú, Vígh Róbert, Szél Gábor, Balázs István, Kepes András, Kőrösi Csoma Program, I Love Hungary program, Apátfalva, Medgyesi Gábor

Megfigyelő film a Snétberger Zenei Tehetség Központról: tititá

Időpont: 2016. április 27.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Almási Tamás: tititá

Meghívott vendégek: Kuru Antal, s diáktársa, Bodóczki Ernő zenész is, aki a filmben mint Antalt segítő csoporttárs jelenik meg; Almási Tamás, a film rendezője és Komlósi Orsolya dokumentumfilm-kutató

FB: https://www.facebook.com/events/1691819777754852/

Almási Tamás: tititá, Kuru Antal, Bodóczki Ernő, Almási Tamás, Komlósi Orsolya, Snétberger Zenei Tehetség Központ, Felsőörs, A zene felemel program, Snétberger Ferenc, hátrányos helyzet, roma identitás, hagyományőrzés, zenepedagógia, Palantír Alapítvány, kortárs közösség, "szereti a kamera", Pécs, romafilm, kompetencia, prekoncepció, dokumentumfilm, Toto és nővérei c. film, beavatkozás, Kerekes Péter, morális probléma, Valahol itthon lenni c. film, Sejtjeink c. film, amplitúdó, roma probléma, sors film, párhuzamos sorsok, Meddő c. film, Janisch Attila, dramaturgiai kérédsek, MÜPA jelenet, valóság, roma zene, kulturális tőke, gitár, Edelény, kultúrarombolás, jövőkép, zenész szakszervezet, Váradi László, kiugrás, Ózd, Sajókaza, lemorzsolódás, őszinteség, MOM koncert, jazz, autentikus roma zene, Szalóki Ágnes, Palya Bea, Oláh Gergő, klasszikus zenész, New Generation zenekar, összetartás, tanítás, Barcza József, kulturális különbség, reform pedagógia, cél, kitörési lehetőség, hitelesség, nyomonkövetés/sorskövetés, kortárs csoport hatása, harmónia, társadalmi távolság, reprezentáció, szociális háttér, mentorok, hátrányos helyzetű identitás, behelyettesítés, szociohorror, Petőfi Gimnázium, Divinyi Réka, ellentmondás, halmozottan hátrányos helyzet, Gyöngyösi Imre: Meztelen vagy, Oszter Sándor, Lakatos Menyhért, Tarizsa/Sány, közös cél, kiválasztás folyamata, motiváció, Czinka Panna, VERZIO

Roma (férfi) romákról. Joka Daróczi János munkássága

Helyszín: Docuart Mozi, Budapest, Ráday u. 18.

Vetített filmek: Joka Daróczi János: Három kemény és más filmek

Meghívott vendégek: Joka Daróczi János, Kovács János, Rézműves Melinda

Joka Daróczi János: Három kemény, Kovács János, Rézműves Melinda, Roma Produkciós Iroda, multidiszciplináris kutatócsoport, Jobbá szeretni c. film, magyar cigányok, oláh cigányok, beások, szintók, nyelv/kultúravesztés, hit/kereszténység, mesterségek, identitás, patyiv, Magyar Televízió, Hodász, nemzetiségi cigány óvoda, roma tájház, roma rádió, Rádió C, nemzetiségi műsor, amenca.org, diszkrimináció, Roma Magazin, szlovákiai éhség lázadás, Kamera Hungára díj, értékek, videó ereje, szegénység, Járóka Lívia, Mohácsi Viktótria (EP képviselők), közösségi tér, romák médiaképe, közszolgálati média, forgatási körülmények, gábor cigányok, célközönség, virrasztás, hagyományok, változás, Népi Kézműves Stratégia, Cigány Kézműves Mesterek Fóruma, kovács mesterség, hagyományok ismerete és használata, néprajzi film, halotti szokás, Szuhay Péter: Az örökös lakás, Kusturica, akulturáció, kulturális cserefolyamatok, romakultúra, Romani Kris, üzenetrögzítés, archiválás, közösségteremtés/fejlesztés, beás kultúra, méltóság, Somos atya, Kaposfő, egyház, együttélés, mainstream egyházi kommunikáció, roma hősök, mainstream közélet, romungro közösség, kárpáti dialektus, Sárospatak, társadalmi kiszorulás, kultúra átalakulás, gettó kultúra, Románia, kultúramentés, Daróczi Ágnes, Gandhi Gimnázium

Romakép Műhely – Ami eddig volt és amit ezután lesz

Időpont: 2016. május 11.

Helyszín: Docuart Mozi, Budapest, Ráday u. 18.

fotózás és aktivizmus, roma képi ábrázolás, fotóesztétika, Gandhi Gimnázium, motivációs vita, fotós mint közvetítő, kortárs fotográfiai folyamat, kiállítás, Patrin Magazin, nemzetiségi műsor, identitás, együttértelmezés, Buvero: roma női médiatábor, Romédia Alapítvány, egyéni identitás, csoportidentitás, többszörösen hátrányos helyzetű csoport, Stewart Hall, személye történetek, filmfesztivál, érzékenyítés, médiaarcheológia, kampányfilmek, sztereotípiák, politikai korrektség, látens jelenlét, Roma Produkciós Iroda, Nemzetközi Roma Nap, rövidfilmek, Cserepressz, civil tevékenység, Makói Videó Műhely, Snétberger Zenei Tehetség Központ, Almási Tamás: tititá 

A Romakép Műhely tagjai a

2016-os évadban

Balogh Adrienn, Cseke Balázs, Fekete László, Gazda Emese, Gunther Dóra, Gyepesi Flóra, Kondi Viktória, Major Réka, Nánai Attila, Pala Mátyás, Sági Csenge, Sipos Flóra, Teidelt Magdalena, Vajda Melinda, Vincze Erika, Wagner Sára, Pócsik Andrea

Kurzusleírás

Szervezők

Kutatási terv

Együttműködés

Szakirodalom

Média

Legjobb dolgozatok

A program értékelése

Romakép Műhely workshop

2016. szeptember 19. 9:00-15:30

DocuArt Mozi, Budapest, IX. Ráday u. 18. (bejárat az Erkel u. felől)

Saját kép/ellenkép

A Romakép Műhely médiaantropológiai műhelykonferenciája

2016. szeptember 20. 10:00-18:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (Budapest, Múzeum krt. 4.)

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa a 2015-2016-os tanévben támogatást adott a Romakép Műhely égisze alatt megalakult multidiszciplináris kutatócsoportnak, amelynek vezetője Müllner András, tagjai pedig az egyetem különböző, bölcsészet- és társadalomtudományi szakjait képviselő hallgatók. A kutatócsoport kettős feladatot vállalt magára. Egyrészt 2015 őszén előkészítette a 2016-os tavaszi Romakép Műhelyt (ennek témája többségében a roma

közösségek médiahasználata volt), a tavasz folyamán pedig megszervezte és végigvitte azt (a vendégekkel való kapcsolattartás, a vetítések előtti bevezető előadások, a vetítést követő beszélgetések moderálása formájában). Másrészt a hallgatók a hét kutatást a Romakép Műhely egyes programpontjaihoz igazítva végezték el a tavasz és a nyár folyamán (kutatás terepen, interjúk és recenziók készítése, egy-egy nagy tanulmány megírása). A kutatást a megszülető művek publikálásán túl egy műhelykonferencia zárja 2016. szeptember 20-án 10 és 18 óra között, az ELTE BTK Kari tanácstermében.

Élő Adás - Romakép Műhely

2016. december 2. 18:00

Concerto Budapest (IX. ker. Páva utca 10.)

Ferencvárosi közösségi adományozási est, amelyen a Romakép Műhely is részt vett.romakepmuhely | © Made by dorakomlosi