A Romakép Műhely:

Indulásakor a dokumentumfilm-elemzésre szakosodott, majd a mozgókép és általában a művészet más formáit is programjára tűző Romakép Műhely történetében három koncepció kapcsolódik egybe. A magyar filmtudományban egyre nagyobb teret és elfogadottságot kapott a kultúraelméleti, vagy röviden kulturális megközelítés, amelynek egyik úttörő képviselőjét ismerhetjük fel benne. Ez az új irány az alapítónak, Pócsik Andreának tudható be, aki az akkor már több éve elkezdett romológiai, majd az ELTE BTK Film-, Média- és Kultúraelméleti doktori programján kiteljesedett romaképelemzői kutatása szerves részeként hozta létre a műhelyt. Másrészt fontos ped agógiai módszertani újítást is jelentett ez a kurzusfejlesztés. (Az anyagi és szellemi hátteret jelentő támogatók – Közép-európai Egyetem, Erste Alapítvány és bizonyos értelemben az anyaintézmény, az ELTE, és azon belül a Média és Kommunikáció Tanszék – szerepéről az egyes évadokat feldolgozó menüpontokban olvashatunk.) A műhely alapelve ugyanis elmélet és gyakorlat közelítése, az érdeklődő egyetemi hallgató kritikai gondolkodásának formálása oly módon, hogy tudásukat „élesben” hasznosíthassák. Az egyes évadok tematikájához a kulcsszavakat, a programelemeket kezdettől fogva az említett kritikai romaképkutatás szolgáltatta, a vendégek kiválasztását a területen működő kiterjedt kapcsolati háló tette lehetővé, ám a műhelymunka a közös gondolkodásra és munkavégzésre épült, ahogy azóta is erre épül: a szervezési, moderálási és egyéb feladatokat az alapító műhelytagok, az egyetemi tanulmányaikat nemcsak az ELTE-n folytató, vagy azokat már befejező társak együtt végezték, végzik. (A tagokról szintén az egyes évadoknál olvashatunk részletesebben, valamint láthatjuk őket szereplés közben is a beszélgetések felvételein.) A közösségi filmklubnak évekig otthont adó DocuArt kiváló helyszínnek, munkatársai remek partnernek bizonyultak, és amikor ez a tér megszűnt mint lehetőség, a Romakép Műhely vándormozivá vált, és Budapest patinás és progresszív kulturális színterei fogadták/fogadják be. A kutatáshoz nélkülözhetetlen kitekintést, nemzetközi kapcsolatépítést kezdetben nagyrészt Pócsik főállású munkahelye, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem biztosította a konferenciautak támogatásával. A társművészetek terén szerzett tapasztalatok színházi, kortárs képzőművészeti, irodalmi, zenei csoportokkal közösen szervezett eseményeken, például fesztiválokon módot adtak a kritikai megközelítés árnyalására, és az “alkalmazott tudomány” jelleg az egyetemi és egyetemen kívüli közösségek kapcsolatát szorgalmazó deliberatív pedagógiának megfelelően továbbra is élő hagyomány a filmprogram életében. Az eltérő gondolkodású, főleg roma származású alkotókkal, tudósokkal való közös munka biztosítja, hogy a többségi hatalmi helyzet ne termelje újra azokat a viszonyokat, amelyek aláásására a Romakép Műhely törekedett és törekszik. (A műhelyt nem roma szövetségesek alapították és működtetik, bár vendégei között mindig is nagy számban szerepeltek roma művészek, filmesek, kutatók, filmszereplők.) Ez állandó reflexivitást kíván, amely a műhely által képviselt kulturális ellenállás legfontosabb eleme. Jelenleg az előbb társoktatóként, műhelytagként bekapcsolódó, majd Pócsik Andrea kutatásának lezárulása óta, a filmklub vezetését is ellátó Müllner András végzi a munkát diákjaival a tágabb mozgásteret és fenntarthatóságot biztosító Minor Média/ Kultúra Kutatóközpont részeként.


Utólagosan és összefoglalóan a műhely a kritikai filmoktatásnak nevezhető módszer egy kiválóan működő intézményének tekinthető, amely nem csak társadalmi önismeretre tanít, hanem számos filmkurátori, programszervezői készséget is fejleszt. Hatása nehezen mérhető, de feltehetőleg jelentősen hozzájárul ahhoz a folyamathoz, amely egy sok tekintetben elnyomott kisebbség egyenlőségért vívott küzdelme során zajlik progresszív roma értelmiségiek vezetésével.

A Romakép Műhely tagjai és vendégei:

2011

Tagok (18): Endrődi Vince, Farkas Clara Heléna, Jozifek Zsófia, Kováts Bálint, Kránicz Dorottya, Pócsik Andrea, Rostás Bianka, Soignet Sandra Myriam, Szabó Anita, Szalmás Attila, Baki Szabina, Kerényi Máté, Vámos Anna Barbara, Márkus Mária, Winkler Hedvig Anna, Szóráth Orsolya Márta, Szilágyi Sára, Tóth Nikolett

Vendégek (25): Füredi Zoltán, Kovács András Bálint, Kovács Kristóf, Kőszegi Edit, Szuhay Péter, Feischmidt Margit, Gát Balázs, Kóczé Angéla, Mészáros Antónia, Neményi Mária, Varga Balázs, Horváth Kata, Szederkényi Júlia, Erős Ferenc, Gelencsér Gábor, Bódi Lóránt, Dupcsik Csaba, Bódis Kriszta, Kővári Borz József, Hammer Ferenc, K. Horváth Zsolt, Bársony Kata, Varró Szilvia, Junghaus Tímea, Kovács Éva

2012

Tagok (20): Bakos Zoltán Gergő, Bánkuti Anna, Bukovits Attila, Deák Máté, Fábián Judit, Feke Nikolett Emese, Frenyó György Sándor, Guttray Mónika, Győrfi Ágnes, Kertész Máté, László Attila, Matei Kristian, Nyerges Dóra, Orbán Krisztina, Pócsik Andrea, Szalma Balázs, Szép Dorottya, Szilágyi Sára, Szőnyi Emma, Tándor Anna Darinka, Tóth Viktória

Vendégek (44): Kóczé Angéla, Szederkényi Júli, Vincze Teréz, György Eszter, Szemerey Samu, Trencsényi Klára, Zsigó Jenő, Choli Daróczi József, Nagy Gusztáv, Sárközi Gábor, Oláh József, Pulay Gergő, Szász Márk, Bogdán Mária, Galyas Gyula, Szilvási István, Bordás Róbert, Szirmai Norbert, Joka Daróczi János, DJ Spag, Zsiga Ottó, Bitó Árpád, Bombera Kriszta, Horváth Attila, Horváth Attiláné, Horváth Balázs, Horváth Elemér, Horváth Zsófia, Kassai Melinda, Solymosi Melitta, Setét Jenő, Bogdán János Amigo, Kállai András,Kállai Henrik, Kőszegi Edit, Vas Vilmos, Hárs Anna, Urbanovits Kriszta, Barakonyi Szabolcs, Nemes Csaba, Alexander Schikowski, Both Emőke, Lakatos István, Farkas Imre

2013

Tagok (39): Besze Sára, Biró Katalin, Bruckner Nóra, Egri Petra, Gáspár Huba, Glavanov Roxána, Janik Regina,Juhász Dániel, Kalocsai Krisztina, Kanicsár Ádám András, Klimász Jenifer Patrícia, Kovács Andrea, Kőhalmi Krisztina, Költő Nóra, Medve Zsuzsa, Palotai Nándor, Pethő György, Placskó Emese, Szabados Gabriella, Szőnyi Mariann, Tihanyi Csilla, Tóth Tamás, Tumpek Anita, Urbán Kata, Veres Enikő, Bakos Zoltán Gergő, Csobod Luca, Dóra Dalma

Vendégek (35): Szederkényi Júlia, Zsigó Jenő, Balogh Attila, Beck Zoltán, Jónás Tamás, Ladik Katalin, Prónai Csaba, Bogdán Árpád, Bársony Kata, Lojkó Lakatos József, Kékesi Zoltán, Dani Eszter, Iványi Gábor, Szuhay Péter, Nyári Oszkár, Nyári Pál, Bangó Roland, Obláth Márton, Varga Attila, Bársony Kata,Kőszegi Edit, Mohi Sándor, Nótár Ilona, Balogh Rodrigó, Kerényi György, Oláh Lehel, Pálos György, Bangó Margit, Fátyol Tivadar, Kovalcsik Katalain, André Raatzsch, Daróczi Ágnes, Junghaus Tímea, Kovács Éva, Szász Anna

Workshop: Gelencsér Gábor Pál, Neuberger Eszter, Fogl Márton, Hrelja Ruth, Bogdán Sándor, Mertz Gábor,Birsan Mirkó, Vincze-Bába Gabriella, Makai Beáta, Lőrinczi Tünde, Kuti Vilmos

2014

Tagok (52): Bakos Attila, Balogh Kata, Balogh Tamás, Báthori Kata, Besnyő Janka, Czervan Andrea, Csabai Bernadett, Csernay Dóra, Dekovics Dóra, Demeter Fanni, Dömény Gréta, Faniszló Kitti, Fekete László, Fodor Orsolya, Fogl Márton, Fórizs András, Geda Zsófia, Gergely István, Gottfried Juli, Gyenis Ajandok, Herczeg Hajnalka, Horváth Bálint, Hrelja Ruth, Jakal György, Kálazy Zsuzsanna, Karácsony Nikolett, Katona Fruzsina, Kiss Zsuzsanna, Kovács Bettina, Kovács Villő, Leányfalvi Valentina, Nagy Edina, Nagy Krisztián, Őszi Rita, Presinszky Judit, Sándor Emese, Sóky Bernadett, Somody Kristóf, Stemler Diána, Süle Dániel, Szabó Mercédesz, Szeles Anna, Szőnyi András, Szurovecz Illes, Tiszai Orsi, Toth Domi, Vántus Nikolett, Varga Gergő, Varga Mónika, Végh Nóra Judith, Vörös Dóra Rebeka, Wirth Kinga

Vendégek (28): Kodolányi Sebestyén, Nótár Ilona, Buglya Zsófia, Gyarmathy Lívia, Szalay Péter, Szuhay Péter, Tari János, Prónai Csaba, Balogh Attila, Bari Károly, Katja Dunajeva, Peternák Miklós, Joó Emese, Schikowsky Alex, Komlósi Orsolya, Bognár Katalin, Orbán Katalin, Barát Erzsébet, Kovács András Bálint, Heltai Gyöngyi, Bogdán Mária, Mátay Mónika, Gáspár Győző, Munk Veronika, Stalter Judit, Kovács Kristóf, Ignácz József, Tényi István

2015

Tagok (36): Bacsadi Zsófia, Csabai Bernadett, Csepregi Evelyn, Danszki Fruzsina, Demeter Fanni, Déri Ágota, Dömötör Nikolett, Ghiurutan Bura Rozina, Gunther Dori, Iváncsics Bernát, Karácsony Nikolett, Kiss Eszter, Kiszel Sára, Kovács Petra, Kövesdi Veronika, Lázár Kata, Marázi Ádám, Martikán Kristóf, Máté Krisztián, Molnár Dávid, Mózs Barbarina, Nagy Judit, Nánai Attila, Rajkó Kinga, Rubik Gina, Somogyi Zsófia Zsóka, Süle Dániel, Szabó Dóra, Szabó Mercédesz, Szilágyi Dávid, Takács Alexandra, Tompos Krisztina, Tóth Ferenc, Varga Adrienn, Vörös Dóra Rebeka, Zsilák Szilvia

Vendégek (49): Bogdán Mária, Müllner András, Lukács Borbála, Nyitrai Balázs, Móricz Ilona, Galyas Gyula, Sárközi Gábor, Vágvölgyi B. András, Daróczi Joka János, Litauszki János, Józsa Márta, Both Miklós, Petőcz Tamás, Guld Ádám, Bogdán Árpád, Strausz László, Siroki László, Lakatos Richárd, Balogh Tibor, Petőfi Zsigmond, Illés Luca, Kenesei Dorottya, Kenesei Zsófi, Balogh Rodrigó, Pócsik Andrea, Kodolányi Sebestyén, Illés Márton, Boros Tamás, Lakatos Erika, Kovács Endre, Tóth Balázs Zoltán, Böjte József, Rácz Katalin, Arányi Vanda, Budha Tomi (Kovács Tamás), Tábori András, Gábor Sára, Sztojka Katalin, Féner Tamás, Dunai Sándor, Dunai Sándorné, Pájer Alma, Horváth Márk, Nagy Petra, Bánky Sára, Barna Zsombor, Varsányi Péter, Lázár Helga, Kolompár István

2016

Tagok (17): Balogh Adrienn, Cseke Balázs, Fekete László, Gazda Emese, Gunther Dóra, Gyepesi Flóra, Kondi Viktória, Major Réka, Nánai Attila, Pala Mátyás, Sági Csenge, Sipos Flóra, Teidelt Magdalena, Vajda Melinda, Vincze Erika, Wagner Sára, Pócsik Andrea

Vendégek (25): Csoszó Gabriella, Horváth M. Judit, Pfisztner Gábor, Daróczi Ágnes, Bogdán Mária, Bársony Katalin, Balogh Adrienn, Galyas Gyula,Sós Ágnes, Kövecsi Anikó, Árva Márton, Györke Ágnes, Gyenge Zsolt, Setét Jenő, Siroki László, Kóródi Miklós, Czibolya Kálmán, Ferenczi Dávid, Almási Tamás, Komlósi Orsolya, Joka Daróczi János, Rézműves Melinda, Kovács János, Kuru Antal, Bodóczki Ernő

2017

Tagok (23): Bakos Dániel, Balázs Barnabás, Bertalan Máté, Csóka Heléna, Fabók Adrienn, Fabulya Gabriella, Farkas Fanni, Feigl Fruzsina, Grósz Renáta, Gyenis Ajandok, Katona Eszter, Kollár Dalma, Kovács Blanka, Lázár Eszter, Lázár Kata, Lépold Zsanett, Marton Zita, Pócsik Andrea, Sóky Bernadett, Szőke Zsuzsanna, Szörényi Péter, Udvari Orsolya, Vojnits Purcsár Vito

Vendégek (29): Cseke Balázs, Thury Lili, Csatlós Judit, Budai Gábor, Sárközi Vénusz, Pulay Gergő, Cs. Nagy Sándor, Fosztó László, Kádár Magor, Szántai János, Budai Zsanett, Tonté Barbara, Szikra Renáta, Pálos György, Balázs Attila, Szerbhorváth György, Binder Mátyás, Müllner András, Bognár Katalin, Kalmár György, Mink András, Balázs Zoltán, Darida Veronika, Gyulay Eszter, Lanszki Anita, Horváth Kata, Obláth Márton, Neményi Mária, Boronyák Rita

2018

Tagok (15): Bakonyi Anna, Cseke Balázs, Dávid Rebeka, Elek Judit Sára, Kécza Veronika, Kovács Hanga, Péller András, Plajner Beata, Rémi Katinka, Szabó Annamária, Szabó Virág, Szalai György, Szoták Gergő, Sztupkai Marcell, Horváth Iringó

Vendégek (18): Molnár István Gábor, Szuhay Péter, Bársony Katalin, Lázár Eszter, Püsök Botond, Füredi Zoltán, Vajda Melinda, Pataki György, Obláth Márton, Komlósi Orsolya, Ruszkai Nóra, Barta Edit, Nagy István, Bihari László, Varga Tünde, Zádori Zsuzsanna, Havas Gábor, Pócsik Andrea

2019

Tagok (17): Acsády-Pongyor Áron, Báthori Benjámin, Buzási Gyopár Orsolya, Cseke Balázs, Földi Natália Mónika, Füzy Csenge, György Alida, Jamriskó Tamás, Kosik Dominika Edit, Kovács Villő, Meliska Fanni Réka, Naszádi Gáborné Nagy Krisztina, Petri-Lukács Simon, Puskás Réka Barbara, Szalai Márk, Varga Kata Zsófia, Vass Réka

Vendégek (32): Michael Stewart, Csörgits Hunor, Forgács Péter, Pócsik Andrea, Bódis Kriszta, Zrinyi Gál Vince, Anka Kristóf, Kozák Zsuzsanna, Nemes Gusztáv, Siroki László, Barta Judit, Takács István Gábor, Bordás Róbert, Csoszó Gabriella, Oblath Márton, Workshop: Anka Kristóf, Bódis Kriszta, Csoszó Gabriella, Csörgits Hunor, Grosch Nándor, Korda Eszter, Kozák Zsuzsanna, Nemes Gusztáv, Oblath Márton, Orbán Éva, Siroki László, Szabadhegyi Zita, Zrinyi Gál Vince, Cseke Balázs, Varga Krisztina

2020

Tagok (17): Ádám Luca Sára, András Tamara, Barakovics Richárd, Buják Mátyás Andor, Faragó Panka, Zsuzsanna, Juhász Dávid, Kőszegi Henriett, Nemes Márk, Simon Rebeka, Siyam Jázmin, Varga Beáta, Villás Bertold, Zilahy Anna, Cseke Balázs, Varga Krisztina, Pócsik Andrea

Vendégek (17): Kővári Borz József, Szász Anna, Bakó Boglárka, Pálos György, Balázs Anna, L. Ritók Nóra, Buglya Sándor, Kalla Éva, Szőke Judit, Négyesi Gábor, Szijártó Imre, Buslig Eszter, Buslig Eszter, Daróczi Ágnes, Bársony János, Pócsik Andrea, Andor Tamás, Czender Ferenc

2021

Tagok (29): Demény Anna, Everling-Beke Noemi, Gyenes Lídia, Hraskó Anna, Ivánkai Márk, Jagicza Eszter, Kaneko Maika Janett, Kiss Abigél, Knopp Eszter, Kovács Dávid, Kucza Petra, Nagy Noémi, Nónay Kamilla Katalin, Ott Lili Tamara, Princz Laura, Rév Dániel, Sándor Anna Flóra, Sári Franciska, Sipos Bence, Soós Benedek Sándor, Strausz Laura, Szabó Noémi, Szabó Virág, Szarka Zsófia, Szőke-Tóth Anna, Tóth-Gyóllai Orsolya, Ujvári Ádám, Umathum Péter, Vigh Martin, Vendégek (34): Haragonics Sára és Halász László dokumentumfilmesek, oktatók, budapesti közreműködők, Biczó Gábor antropológus, Szabó Henriett antropológus, Gellértné Rézműves Gina óvodapedagógus, Máté Dezső kutató, roma és LMBTQ aktivista, Takács Mária filmrendező, operatőr, Bódis Kriszta rendező, Árva Márton, Bársony János, Csatlós Judit, Daróczi Ágnes, Gábor Sára, Jónás Tamás, Kerényi Máté, Kondi Viktória, Lázár Kata, Müllner András Pócsik Andrea, Sugár János, Tábori András, Thury Lili, Suha Nikolett és Márton Joci az Ame Panzh tagjaiként, Cseke Balázs és Szilli Tamás a Telex újságíróiként, Hatala Noémi a Partizántól, valamint Döme Zsuzsanna politikus, aktivista, Kőszegi Edit, Szuhay Péter, Daróczi Ágnes, Rostás Tünde, Rostás Tibor,

2022

Tagok (39): Balog Emília Nóra, Balogh Hanna Dorka, Bozsó Ági, Börcsök Bálint, Dávid Kamilla, Dimashky-Korompai Tímea, Endrédi Flóra, Gáspár Enikő, Gazdag Gergő, Gregor Csaba, Győrbiró Áron Tamás, Havass Borbála, Katona Sára Csenge, Kircsi Anna Xénia, Kiss Julianna, Kiszely-Nagy Botond, Kőhalmy Ádám, Kukely Emese, Kurdics Zoltán Gábor, Le Virág Mai-Lan, Moga Petra, Nádor András, Néma Adél-Anett, Németh Dániel Zsolt, Osvay Róza, Papp Luca Anna, Renczés Zsófia, Ress Abigél Róza, Simon Zsófia, Soós Benedek Vince, Szabó Lili Nelli, Tárnok Thomas Gábor, Tepliczky Anna, Traumberger Lenke Anna, Vágó Máté, Varga Zsuzsa, Zólyomi Sára Borbála, Zöld Zsófia, Zsoldos Mirjam,

Vendégek (22): Márton Joci, roma és LMBTQ jogvédő aktivista, Hanzli Péter kutató (a Háttér Archívum és Könyvtár vezetője), Majercsik Jojó filmesztéta, sajtószóvivő (Budapest Pride), Báthory Róbert újságíró (Szabad Európa), Polyák Gábor (ELTE Média), Herr Martin újságíró (Helyközi Járat), Thury Lili grafikus, dr. Gulyás Klára kulturális antropológus, a Tokaj- Hegyalja Egyetem egyetemi adjunktusa, Kántor Barbara kulturális antropológus, a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje, Kotics József kulturális antropológus, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudomány Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetének intézetigazgatója, Szénási Szilvia az UCCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója, Lakatos Lucia, Varga Dávid (Roma Hősök- workshop), Illés Márton, Balogh Vivien (Mi lesz, ha…-workshop), Ferkovics József képzőművész, Bódi Barbara, képzőművész, pedagógus, társadalomkutató doktorjelölt, Gulyás Klára kulturális antropológus, György Eszter történész, Szénási Szilvia, az Uccu Alapítvány ügyvezető igazgatója, a Független Színház tagjai, Léderer Tamás tanár, civil aktivista, Trencsényi Klára egyetemi oktató, dokumentumfilmes,

2023

Tagok (40): Ambruszter Zsófi, Arnhoffer András, Bakó Bettina, Balogh Hanna Dorka, Balogh Lilla, Bárdos Berta, Darányi Évi, Darvasi Hella, Domoszlai Ákos, Fésű Anna, Foltányi Enikő, Frida Fanni, Gerencsér Eszter, Gettler Márti, Grosser Fanni, Hasimov Asim, Hegedűs Eszter, Hóka Júlia, Horányi Panni, Horváth Julcsi, Igaz Réka, Juhász Janka, Kathi Panna, Katona Bálint, Kenderes Panna, Kovács Ábel, Kovács Adél, Magó Boróka, Medvigy Édua, Mészáros Emese, Molnár Réka, Nagy Boglárka, Németh Flóra, Sándor Anna, Sárközi Lili, Simon Rebeka, Szabó Lilla, Szucsik Andrea, Torma Eszter Sára, Vörös Márton,

Vendégek (22): Oláhné Vidák Jolán filmszereplő, Debre Zsuzsa rendező, Baranyi Benő rendező, Balogh Adrienn újságíró, Kadét Ernő újságíró, Gulyás Klára kulturális antropológus, Horváth Zsolt újságíró, Flohr Zsuzsi képzőművész, Kóczé Angéla szociológus, Ausztrics Andrea vágó-szerkesztő, Fuchs Máté rendező, Kékesi Zoltán kultúrakutató, Császi Ádám rendező, Horváth Kristóf színész, Debre Zsuzsa kreatív casting, Kovács Dezdemóna szereplő, Kóczé Angéla szociológus, Vigh Martin filmkritikus, Paréj Gabriella kurátor, Raatzsch André kurátor, Rézműves Melinda kurátor, Schleicher Veronika kurátor,

A Romakép Műhely partnerei (2011-2023)

„A város peremén" kutatócsoport,

Ame Panzh (’Mi Öten’) roma polgárjogi társaság,

Apolló Mozi (Pécs),

Autonómia Alapítvány,

Babes-Bolyai Egyetem Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézete,

Bagázs Közhasznú Egyesület,

Bánkitó Fesztivál,

Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál,

Budapest Pont,

Budapest Pride,

Budapesti Református Cigány Szakkollégium, Káli-Horváth Kálmán

BUVERO médiatábor,

Central European University

Cicsero Hírügynökség,

Cseh Nemzeti Film Múzeum (NaFiM, Prága) – ThinkFilM V4 (2017-2020),

Csereháti Roma Önsegítő Közhasznú Egyesület,

DocuArt Antropológiai Filmgyűjtemény,

Donald és Vera Blinken Archívum (OSA),

ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat,

ERSTE Patterns Lectures,

Ethnic Talents,

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány,

Freedoc (Csoszó Gabriella),

Független Médiaközpont,

Független Színház,

Gallery 8,

Grand Café Mozi (Szeged),

Gruppo Tökmag,

Háttér Archívum és Könyvtár,

Igazgyöngy Alapítvány,

Jelenlét Roma Kulturális Magazin,

Kassák Múzeum,

KÁVA Színházi Műhely,

Kerényi Károly Szakkollégium (Pécsi Tudományegyetem),

Kesztyűgyár Közösségi Ház,

KOMA Bázis,

Közép-Európai Egyetem (CEU),

Krétakör – Új Néző Projekt,

KuglerArt Szalon,

Lippai Balázs Roma Szakkollégium (Debreceni Egyetem),

Magyarországi Roma Parlament,

Makói Videóműhely,

Menedék Egyesület,

NAFA – Nordic Anthropological Film Association,

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,

Néprajzi Múzeum,

Nézőművészeti Kft,

Nyitottak Vagyunk Egyesület,

OFF-Biennálé Budapest,

Palantír Film Alapítvány,

PanoDráma,

Parforum Nonprofit Kft (SajatSzinhaz.org program keretében),

Partizán,

Részvételi Akciókutató Műhely (Corvinus Egyetem),

Rigó Rádió,

Roma Média Iskola,

Roma News Production,

Roma Sajtóközpont,

Romano Instituto Alapítvány,

Romano Teatro Kulturális Egyesület,

RomArchive – Roma Digitális Archívum,

Romaversitas Alapítvány,

Romédia Alapítvány,

SajátSzínház,

Siklósbodonyért Egyesület,

Snétberger Zenei Tehetség Központ,

Sosinet,

Start Alapítvány,

Szakkollégiumok

Szentandrássy István Roma Szakkollégium, Kaposvári Egyetem,

Szimbiózis Kulturális Antropológiai Fesztivál,

Szputnyik Színház (Jurányi Inkubátorház),

Társaság a Szabadságjogokért,

Telex,

Titanic Filmfesztivál,

Trendl Fanni,

TV Baxtale,

Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány,

Újpesti Cigány Helytörténeti Gyűjtemény – Rácz Gyöngyi Közösségi Központ

Van Helyed Alapítvány,

Varga Aranka,

VERZIÓ Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál,

Vezdén Kata,

Vizuális Világ Alapítvány,

Wlislocki Henrik Szakkollégium,

Zöld Pók Alapítvány,romakepmuhely | © Made by dorakomlosi