2020

A roma/cigány közművelés képei és emlékezeti helyei

Egy társadalom számára pontos tükör, hogy milyen közművelődési lehetőségeket kínál a saját kisebbségi és sérülékeny közösségei

számára. A dokumentumfilm ilyen tükörként tud funkcionálni, amikor a közművelődés különböző formáit jeleníti meg. A Romakép Műhely 2020-as évadának témája a cigány közművelődés és annak mozgóképes ábrázolása.

2019

MyStreet - A magyarországi minor képek története és jelenlegi helyzete

A Romakép Műhely 2019 tavaszi évadának fő témája a részvételi és közösségi filmkészítés, amely olyan tudományterületekkel érintkezik, mint a vizuális antropológia vagy az autoetnográfia. A filmprogrammal párhuzamosan futó kutatás módszertanát a részvételi akciókutatás és a digitális történetmesélés alapján alakítjuk ki.

2018

Archívumok romaképei

A program látogatói mindenekelőtt megismerkedhetnek a Romakép Műhely eddigi tevékenységével, programjaival, pedagógiai koncepciójával, majd a 2018-as évad központi témája, az archívum körüljárása következik, az egyes filmek és vetítőhelyek segítségével.

2017

„Estézés” Nyitott, sokszínű, átjárható közösségek

2017-ben a műhelyben különböző példákon keresztül azt teszteljük önmagunkon, hogy miként lehet városi keretek között feleleveníteni és képkritikai gyakorlattal ötvözni az „estézés” közösségi hagyományát

2016

Visszabeszélés és saját kép alkotása

Médiaantropológiai kutatás

A médiaantropológiai indíttatású 2016-os Romakép Műhely azt kutatta, hogy miképpen jelentek és jelennek meg roma közösségek a kortárs mediatizált térben, hogyan alakítják a közösség önképét a médiában aktív roma szereplők, és milyen hatást tudnak gyakorolni a többségi médiára és társadalomra, akár kulturális, akár politikai értelemben.

2015

Reprezentáció/önreprezentáció. Identitáskonstrukciók a romák ábrázolásában

A félév során a reprezentáció és önreprezentáció kérdéskörén keresztül azzal foglalkozunk, hogy milyen jelentések konstruálódnak a romákkal foglalkozó filmes és fotós ábrázolásokban. Kapcsolódva az előző félévek műhelyeinek témáihoz és vizsgálataihoz, az elemzések során képet kaphatunk azokról a jelölő tekintet által működtetett normákról, melyek ezeket a jelentéseket a romákról megalkotja, és ezáltal alakítja a romákról szóló tudást a hétköznapok valóságában.

2014

Határátlépések. Formanyelvi kísérletek

A „Határátlépések” címmel különböző eredetű, műfajú és témájú filmeket foglalunk a programba. Egyrészt azokra a filmes eszközökre fókuszálunk, amelyek a fikciót és dokumentarizmust elválasztó határt konstruktív értelemben megsértik.

2013

Roma kulturális, művészi, politikai tevékenység a rendszerváltás után

Az évadban a hangsúly a rendszerváltás utáni időszak roma kulturális, művészi, politikai teljesítményein van. Mozgóképeinken és vendégeink között szerepelnek azon generáció tagjai, akik meghatározó alakjai, élvezői vagy esetleg elszenvedői voltak a demokratikus átalakulásnak.

2012

Láthatóság – az identitás feletti kontroll visszaszerzése

A filmek és a vendégek kiválasztásának kulcsfogalma a

láthatóság. A legtöbb programelem a roma önreprezentáció különféle

megvalósulási formáiból áll: a tudománytól a képzőművészeten, a zenén és színházon át a jogvédelemig.

2011

Romák ábrázolása dokumentumfilmeken

2011. tavaszán, a DocuArt Mozi filmklubos hagyományaira és a dokumentumfilm terjesztése iránti elkötelezettségére alapozva indítottuk el azt a rendhagyónak számító filmklubot, amely az ELTE MMI Média Tanszékén meghirdetett kurzusként is működött. A kurzus témája a „Romaábrázolás a kortárs kultúrakutatások tükrében” volt.romakepmuhely | © Made by dorakomlosi