Romakép Műhely 3. (2013)

Roma kulturális, művészi, politikai tevékenység a rendszerváltás után

Az évadban a hangsúly a rendszerváltás utáni időszak roma kulturális, művészi, politikai teljesítményein van. Mozgóképeinken és vendégeink között szerepelnek azon generáció tagjai, akik meghatározó alakjai, élvezői vagy esetleg elszenvedői voltak a demokratikus átalakulásnak.

Az átmenetek filmje

Időpont: 2013. február 13.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Szederkényi Júlia: Paramicha, vagy Glonczi az emlékező (1993, 86’)

Meghívott vendégeink: Müllner András irodalmár, Szederkényi Júlia filmrendező, Zsigó Jenő, a Magyarországi Roma Parlament elnöke

FB: https://www.facebook.com/events/551644114854858

fikciós dokumentumfilm/docufiction, új narrativitás, BBS, Jean Rouch (Az emberi piramis), etnográfiai/antropológiai fikciós dokumentumfilm, emlékezet – álom – film, Erdély Miklós: Álommásolatok

„Cigányfúró”

Időpont: 2013. február 20.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Kóthy Judit – M. Topits Judit: Aki hallja, aki nem

hallja – Orsós Jakab portré (részlet) (2001), Medgyessy Gabriella: Három pokol – Balogh Attila költővel Jónás Tamás beszélget (2006) 

Meghívott vendégeink: Balogh Attila költő, Beck Zoltán irodalmár, Jónás Tamás költő, Ladik Katalin költő, performer 

Moderátor: Kerényi Máté

FB: https://www.facebook.com/events/492431027460110/

Kóthy Judit – M. Topits Judit: Aki hallja, aki nem hallja (2001), Medgyessy Gabriella: Három pokol (2006), Orsós Jakab, Balogh Attila, Beck Zoltán, Jónás Tamás, Ladik Katalin, portréfilm, hetvenes évek cigány irodalma, művészet és életvilág határai, (neo)avantgárd folytatás, kisebbségszellemiség, roma művészeti és politikai közélet, cigány újság, Cigányfúró, Phralipe, Amaro Drom, Lungo Drom, Kethano Drom, szellemi gettó, Soros Alapítvány, Neményi Zsolt, Jancsó Miklós, balkáni háború, prózaírás, Soproni Ágnes, Tamás Amarilis, aktualitás, Petri György, cigányság, diszpóra, dadaizmus, Őrsi István, SZDSZ, szépirodalom, Choli Daróczi József, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Jókai Mór, közoktatás, Torgyán József, sorskérdések, Cigány Fórum, Holmi folyóirat, Beszélő, Magyar Napló, Mezei András, Jugoszláva, nyelvi kisebbség, fasizmus, Élet és Irodalom, kritikai pozíció, kisebbségi érzet, cigány identitás, közérzeti folyóirat, határon túli magyarok, vizuális konfontráció, esszégrafika, művészi közöség, nyilvánosság, Borsszem Jankó, Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány, performansz lapszámok, Király Ernő, Fénykuti Gábor, Angus Fraser: The Gypsies, Michael Stewart, romológiai szakkönyvtár, Aparna Rao, Judith Okely

Digitális emlékezet és identitás

Időpont: 2013. február 27.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Videó- és kisfilm összeállítás a Roma Hip Hop Archívum és

Bogdán Árpádnak a berlini Nobiskum Projektben és a miskolci Cinefesten

rendezett workshopjainak anyagából 

Meghívott vendégeink: Bogdán Árpád filmrendező, VaspálVeronika kurátor 

Moderátor: Farkas Clara

FB: https://www.facebook.com/events/140664056100642/

Roma Hip Hop Archívum: küldetés, digitális archívum, a mozgókép eszköze az identitáserősítésben, hibrid identitás, szubkulturális identitás, Nobiskum Projekt, Berlin, Cinefesten, Miskolc, Bogdán Árpád, Vaspál Veronika, Sárkánykirály, A gróf és a boszorkány, A vámpírrá változott cigáynleány, mese, identitás, mozgókép, Európai Roma Kulturális Alapítvány, Roma Parlament, Roma Hip Hop Konferencia, kritikai kultúrakutatás, 8. kerület, szuverén szubkultúra, magaskultúra, popkultúra, kapcsolódási pont, beatbox, roma indentitás, hip hopper identitás, Csibész Kutyák, szociolingvisztika, hatalmi viszonyok, afro amerikai hip ho kultúra, hip hop nyelv, szleng, "túl cigányos", G.w.M, közös nyelv, gettó toposz, identitásformálás, mítosz, L.C.N, nyomor, szegénység, harc az igazságért, roma büszkeség, sztereotípiák, roma képzőművészet, diszkriminatív gondolatok, előítéletek erősítése, szimbólikus erőszak, Rádió C, Gettó Rádió, Utca Hangja bulik, történetiség, Fekete Vonat, hátrányos helyzet, kreatív szöveg, Culture and Democracy, ifjúsági csereprogram, berlini Neukölln kerület, Roma Arts Projekt, intertextualizálás, történet, zárt közösség, szociális folyamat, Jancsó Miklós, Makk Károly, külső környezet, roma motívum, forgatókönyvek, külföld mítosza, Toronto, "két véglet mítosza", szakemberek, önreprezentáció, szocializáció, család, tömegsír jelenet, álomszekvencia, Phabaj Berlin/Berlin almái, alma motívum, holokauszt, nyelvi nehézségek, interjús módszer, meseírás, holokauszt film, roadmovie, tiszteletetadás film, Schindler listája, népirtás, gettó film, cigányfilm, zsidó holokauszt, cigány holokauszt

„Szégyentelen századok” 


Időpont: 2013. március 6.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek:

  • Lojkó Lakatos József: Elfelejtett holtak (1981),
  • Jancsó Miklós: Megöltétek ártatlan családomat (1994),
  • Bársony Kata: Kitaszítottak (2011) 


Meghívott vendégeink: Bársony Katalin filmrendező, Kékesi Zoltán egyetemi tanár, Zombory Máté szociológus 

Moderátorok: Bódi Lóránt, Szász Anna Lujza

FB: https://www.facebook.com/events/553919014639228/


Lojkó Lakatos József: Elfelejtett holtak (1981), Jancsó Miklós: Megöltétek ártatlan családomat (1994), Bársony Kata: Kitaszítottak (2011), Kékesi Zoltán, Zombory Máté, pharrajimos szó jelentése, használata a roma holocaust jelölésére, a roma holocaust emlékezete, emlékezetpolitikák, a roma holocaust ritualizálódása, egyetemes szenvedéstörténet, múltfilmek, film és kulturális emlékezet, shoá és holokauszt reprezentáció, film és jogvédelem, a traumatikus realizmus műfaja, Erfahrung vs. Erlebnis [az ismétlés gyakorlata/az ismétlésen alapuló tapasztalat, tudás vs. megélt tapasztalat, egy egyedi élményben való részvétel, szenvedés], dombóvári mészárlás, cenzúra, Daróczi Ágnes, Patrin Magazin, holokauszt, Horváth Zsuzsa, Kalocsai Cigány együttes: Gyásztörés, Kékesi Zoltán: Haladék. Holokausztemlékezet a kortárs művészetben, archivális művészet, roma holokauszt/pharrajimos, kulturális emlékezeti forma, emlékezetpolitika, emlékezeti tér, holokauszt emlékezet, vonat jelenetek, Alain Resnais: Éjszaka és köd (1955), poetikus képek,  sztereotíp/romantizáló romakép, túlélők, archív anyagok felhasználásának politikája, muzsikus cigányok, Auschwitz-Birkenau, Rachau, dokumentációs törekvés, összeurópai dokumentációs együttműködés, varsói gettó archívuma, szemtanúság, Eichmann-per, egyéni szenvedés nyilvános fóruma, tanuság tétel, oral history, Horváth Aladár, szenvedéstörténet, zene, kényszerű vándorlás, Jeffrey Alexander, szimbolikus kiterjesztés, koszovói romák kitoloncolása, jogfosztottság, otthontalanság, otthon/otthonosság elvesztése, megtűrt státusz, diszkrimináció, közös emlékezeti narratíva, szenvedés, narratív keret, etnicizálás, kulturális emlékezet, roma politikai képviselet, holokauszt intézményesülése, felejtés, Jelenlét filmek, Olaszliszka, pusztulás folyamat, második világháború, antifasiszta küzdelem, európai integrációs folyamat, Bajcsizsilinkszky Endre, empátia, Varga Ágota: Porrajmos, Lakatos Zuzsa néni, Szuhay Péter, Kemény István, önszerveződő roma értelmiség, történeti kontextus, deportálás, politikai szerepvállalás, optimizmus, népirtás, közösségi koncepció, Osztojkán Béla: Add kezükbe, DEGOB Archívum, Bari Károly

„Decolores”

Időpont: 2013. március 13.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Kőszegi Edit – Szuhay Péter: Decolores (2004), Szabó Szonja: Ammen (2011)

Meghívott vendégeink: Durkó Albert pünkösdi lelkész, Iványi Miklós metodista lelkész, Szuhay Péter antropológus 

Moderátor: Horváth Luca

Kőszegi Edit – Szuhay Péter: Decolores (2004), Szabó Szonja: Ammen (2011), Szuhay Péter, Durkó Albert (pünkösdi lelkész), Iványi Miklós (metodista lelkész),  roma pasztorizáció, vallási közösségek és szegénység, státuszemelkedés, státuszcsere, lokális társadalmak és roma közösségek, Székely János, Cigánymisszió, Cursillo Mozgalom, szegények, erdélyi egyházmegye, etnikai konfliktus, katolikus egyház, hagyományok, Szendrőlád, Horváth József, Soltész Bertalan és felesége, cigányok befogadása, metodista vallás, John Wesley, segítés, Iványi Gábor, Solt Otília, szegényeket támogató alap, rendszerváltás, oktatás, iskolahálózat, Országos Cigánymisszió, szociális hálózat, munkaerőközvetítés, munkahelyteremtő programok, Cigány Módszertani- és Kutatóközpont, megtérés, evangélium, szemléletváltozás, rasszizmus, társadalmi hatás, munkanélküliség, befogadás, kisegyházak, neoprotestáns egyházak, történeti egyházak, Ceferino Ház, Leonardo Goff, előítéletek, Református Zsinati Székház, Tóth Géza, Hitgyülekezet, összefogás, előítéletek, Edelény, konfliktuskutató műhely, egyházi filmfesztivál, sajátos temetkezési mód, virrasztás, parasztok, babonák, szokások, identitás elvesztése, cigányidentitás, transzcendes utáni vágy, elmagyarosítás, heidelbergi káté, Csoóri Sándor, Schiffer Pál: Cséplő Gyuri, Schiffer Pál: Mit csinálnak a cigány gyerekek, cigánykultúra, cigánykép, Erdély, útmutatás, letakart tükör, Biblia, temetés, Pál apostol, Faragó Zsigmond, Kétegyháza, áldozás, dogmák, Barabás Miklós, csoportidentitás, karácsonyfa, halottlátó film, hiedelem, zeneiség, beat-mise, éneklés, kulturális sajátosságok, karizmatikus gyülekezetek, Kossuth Rádió, duda, szekták, etnikai önszegregáció, Átány, elcigányosodás, Szatmárcseke, önbecsülés, egyházspecifikum, humanizmus, T.G. Masaryk: Az antiszemitizmus, Ammen c. dokumentumfilm

Színházas romakép

Időpont: 2013. március 20.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Kékesi Attila – Nyári Oszkár: A kor szelleme (1998), Balogh Rodrigó – Illés Márton- Maly Róbert: Tollfosztás (2012)

Meghívott vendégeink: Balogh Rodrigó színész, rendező, Nyári Oszkár színész, rendező, Szegedi Tamás színész, rendező

Moderátor: Oláh Norbert

Kékesi Attila – Nyári Oszkár: A kor szelleme (1998), Balogh Rodrigó – Illés Márton – Maly Róbert: Tollfosztás (2012), Balogh Rodrigó, Nyári Oszkár, Szegedi Tamás, Illés Márton, Független Színház, nemzetiségi színház, drámapedagógia, identitáserősítés, „az elnémított szubaltern” (Spivak), színházi darab, szimbólumrendszer, romagyilkosságok, Sajókaza, diszkrimináció, magyar színházi struktúra, Babrinka, függőágy szimbólum, halál, színek, kommunikáció, vonatos jelenetek, tematizáció, Tétova lelkek c. film, bűntudatkeltés, szürrealitás, rasszizmus, A show folytatódik, "szembe világítás", abszurd humor, elgondolkodtatás, reflexió, interaktivitás, cselekvés, cigányozás, KOMA Színház, Katona Színház, Oláh Ibolya, cigány színház, Phralipe, Gandhi Gimnázium, Corvin Mozi, szerveződés, Karaván Színház, bábszínház, gyerekdarabok, másság, egyenlőség, Pinceszínház, Pikoló Színház, képességfejlesztés, ovi színház, kisebbségi színház, szakmaiság, közösségépítés, társulati munka,  olaszliszkai eset, Jászberényi Gábor, Bugyi Sándor, előadóművészeti törvény, városkutatás, szociológiai tanulmányok, társadalmi szolidaritás, társulat, társadalmi innovátor, közterek, kültéri művészeti akció, lomtalanítás, Szemétálmok, tehetségkutatás, installációk, Hajó projekt, Pécsi Labor, Cellux Csoport, Caramel Színház, Minden egér szereti a sajtot c. darab, Mese a tűzpiros virágról c. darab, Affér Színház, Bohócok a láthatáron, társadalmi témák, Örökvirág c darab, családalapítás, önmagunk prezentálása, asszociáció, identitás, antropológiai megnyilvánulások, romakérdés, cigány tematika, Macskajaj, Cigányok c. darab, Illés Marci, Máté Gábor, szélsőjobboldali média, Mohácsi János, Kaposvári Színház, A cigánytábor az égbe megy c. film, virtuális közösség, önszerveződés, magyar kultúra, cigány kultúra, magyar közéleti színház, cigány rádió, Peer Gynt

Színház és társadalmi akció

Időpont: 2013. április 3.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Dráma drom (drámaprogram roma és nem roma fiataloknak), A hiányzó padtárs (részvételi színház középiskolásoknak)

Meghívott vendégeink: Bangó Roland, Kovács Richárd (Cafu), Oláh Edit és Varga Attila a részvételi színház előadói, Obláth Márton szociológus, Takács Gábor színházi szakember

Moderátor: Szilágyi Sára

Dráma drom Projekt (2005), A hiányzó padtárs Projekt, Bangó Roland, Kovács Richárd (Cafu), Oláh Edit, Varga Attila, Oblath Márton, Takács Gábor, részvételi színház, Káva Kulturális Műhely, drámapedagógia, iskolai szelekció, Anblokk Egyesület, Mánfa, Horváth Katalin, roma célcsoport, Kesztyűgyár, Pesterzsébet, Salgótarján, Ároktő, Baráth Szabolcs, Óvári Károly, résztvevőmegfigyelés, Új Néző, Krétakör, faluszínház, Akadályverseny, színház, mint kutatási módszer, oktatásszociológia, improvizáció, életútinterjú, Hegedűs Peti, Alsószentmárton, helyi nevelők, mánfai kollégium, beolvadás, nyelv, célok, előítélet csökkentés, érzékenyítés, cigány/nem cigány különbség, forgószékes jelenet, kutató színház, fantázia, dokumentum fikciós játék, Független Színház, Karaván Színház, hátrányos helyzetű gyermekek, kulturális gát, Szolnok, cigányozás, kérdőívek, rasszista diskurzus, kiválasztás, budapesti workshop, szemléletváltás, nyitott közösségi ház, Cigánylabirintus, városi környezet, Hódmezővásárhely, szegregációs program, szabad iskolaválasztás, Eger, Sárospatak, szolidaritás, versengés, empátia, roma integráció, forgószínház, hatalmi egyenlőtlenség, hálózatosodás, diákszínjátszás, Szerbia, Bosznia, Macedónia, centralizált oktatási rendszer, identitáserősítés, elutasítás, Székely József

 „I am a Roma Woman”

Időpont: 2013. április 10.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Kőszegi Edit: Menekülés a szerelembe (2006), Bársony Katalin: Faces of Change (Mundi Romani-sorozat, 2010), Válogatás a Romédia Alapítvány „I’m a Roma Woman” kampányának videóanyagából, Videódokumentáció Marije Vogelzang Eat Love Budapest projektjéről (2011)

Meghívott vendégeink: Bakó Boglárka kulturális antropológus, Bársony Katalin a Romédia Alapítvány ügyvezető igazgatója, szociológus, filmrendező, Kőszegi Edit filmrendező

Moderátor: Juhász Anna

marije vogelzang, Romédia Alapítvány kampányfilmjei, Kőszegi Edit: Menekülés a szerelembe (2006), „Eat Love Budapest” c. projekt videója, Bársony Katalin: Faces of Change (2010), Kőszegi Edit, Bakó Boglárka, Romédia Alapítvány, roma identitás – női identitás, roma feminizmus, kollaboratív/részvételi/közösségi művészet, interszekcionalizmus, etnikai származás és társadalmi helyzet, hagyományos női szerepek, társadalmi és biológiai nemi szerepek, Mundi Romani c. sorozat, kampányvideó, videó portré, dokumentumfilm, rendszerváltás, önkép, Bada Márta, Csobánka, nyitás, érvényesülés, bőrszín, saját perspektíva, identitás tartalmak, első generációs roma nők, tradíciók, tradicionális szabályok, tradíciók oldódása, önmeghatározás, pozitív identitás, roma kultúra, vizuális valóság, előítéletek, Duna Televízió, atipikus reprezentáció, romanes, képzések, roma női aktivizmus, konferenciák, vizuális eszközök, vizuális nyelv, sztereotipikus vágóképek, interjúk, pozitív sztereotípiák, egyszerűsített képek, narratívával való befolyásolás, reklámfilm jellegű valóság, mélyelemző dokumentumfilmek, finn cigány szoknya, Open Society Institute (OSI), napi problémák, reprezentáció, szándék, célközönség, asszimiláció, emancipáció, Paradise lost c. film, sterilizáció, Macedónia c. film, Eta története, cigány világ, nő film, tragikus szerelem, egyediség, emberi dokumentum, allegorizáló olvasat, “csinálva csinált probléma”, cigányábrázolás, Lakatos Szilvia, Kóczi Angéla, feminista szociológia, Balogh Zoltán, maszkulin beszédmód, rejtett rasszizmus, Havas Gábor – Kemény István: Cigány gyerekek iskolai szegregációja c. tanulmány, iskolai kimaradás, Roma Pavilon, tudatos önkép kifejeződése, konstruált cigánykép, dekonstrukció, politikai üzenet, Solt Ágnes, narratív interjú, kamera és alany viszonya, konstruálás, szüzesség, házasodási kor, többségi társadalom, performansz sorozat, A38, Dzsumbuj, Romani Platni lakásétterem, kíváncsiság, antropológiai tudás, Clifford Geertz, Roma/cigány Kultúra Kutató Antropológusok Kutatócsoportja, kamera jelenléte, Sebihana Skenderovska, Junghaus Tímea, Chachipe, Szuhay Péter

„Szemétálmok”

Időpont: 2013. április 17.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Czabán György, Pálos György, Kerényi György: Tiszta fekete (1995), Oláh Lehel: Gubera (2003), Videók a Szemétálmok Független Színház projektjeiről

Meghívott vendégeink: Czabán György filmrendező, Kerényi György újságíró, Illés Márton dramaturg

Moderátor: Oláh Norbert

Czabán György – Pálos György: Tiszta fekete (1996), Oláh Lehel: Gubera (2004), "Szemétálmok" c. projekt, Czabán György, Illés Márton, Kerény Görgy, civil mozgalmak, társadalmi cselekvés és dokumentumfilm, független filmkészítés, web2 és aktivizmus, környezettudatosság, guberálás, lomtalanítás, Független Színház, Balogh Rodrigó, szociológiai probléma, ózdi hengermű gyár, ironizálás, Hétes telep, Bódis Kriszta, Seres Géza, tettenérés, fehér inges ember, patthelyzet, ítélkezés, paternalizmus, NGO, interakciók, foglalkoztatás, oktatási szegregáció, gádzsó világ, vasazás, lomtalanítás esztetizálása, lomisok, lom, mint alapanyag, újrahasznosítás, cigánytematika, performansz, társadalmi színház, Tollfosztás c. darab, közösségi művészet, képzőművészeti alkotás, flahsmob, állampolgári média, társadalmi kezdeményezés, közösség,  brazil dokumentumfilm egy szeméttelepről, szégyen tematika, integráció, közös ügy, sikerélmény, együttműködés, művészeti transzformálás, szegénység, megfosztottság, gazdasági tevékenység, rasszizmus, Meteor, Országalma c. film, Közgáz Vizuális Brigád, Csenyéte, Kárpáti Péter, Mátyás Király mese, Gyabronka József, Marozsán Erika, esküvő jelenet, valóság bemutatása, állampolgári kezdeményezés, Hajó és Akol c. projektek, farkasréti fiatalok, madárijesztő, Magdolna Szociális Rehabilitációs Projekt, Zsigó Jenő, Soros Alapítvány, projektszemlélet, policy, civil társadalom, tanoda, 100 legszegányebb c. kiadvány, Hajós András, Víz c. kisfilm, Föld c. projekt, OSI, mainstream, infotaiment, valóságshow, cigányok emancipálása, valóságábrázolás, kortárs média, Schiffer Pál: Cséplő Gyuri, Almási Tamás, film, Elek Judit, Szalontüdő, hajléktalanok, szituatív, recycling business

Egy kultuszfilm emlékezete

Időpont: 2013. április 24.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Mihályfy Sándor: Átok és szerelem (1985)

Meghívott vendégeink: Fátyol Tivadar zeneszerző, Hollai Kálmán színész

Moderátor: Farkas Clara

Mihályfy Sándor: Átok és szerelem (1985), Hollai Kálmán, Fátyol Tivadar, cigány folklór, cigány zenekultúra, cigánynóta,  magyarnóta, kulturális örökség, államszocializmus, cigány kulturális önszerveződés, értelmiségi szerepek a hetvenes években, Kalyi Jag, hetvenes évek tömegkommunikációja, kultuszfilm, muzsikás cigány, zenész cigány (magyarcigány, romungro) közösségek,  Liszt Ferenc Főiskola, Lakatos Menyhért, Péli Tamás, Akik élni akartak c. regény, Keleti álmok c. színdarab, Makó, Szegedi Nemzeti Színház, Lakatos Béla, Vésztő, cigány köztársaság, Bangó Margit, Nyitott képek c. sorozat, Füstös képek c. könyv, Balassa Tamás, Bánki László, zenés ballada, Indul a bakterház c. film, Szinetár Miklós, Horváth Ádám, Kővári Judit, Bánsági Ildikó, Szemes Mari, musical, cigány ballada, Latinovits Zoltán, Kutya, akit Bozzi úrnak hívtak c. musical, Lajkó Félix, Hegedűs a háztetőn c. musical, cenzor, Magyar Televízió, Choli Daróczi József, liberális értelmiségi kör, Cigány Értelmiségi Klub, Magyar Cigányok Kulturális Szövetsége, Hazafias Népfront, cigányzene, romakultúra, Kemény István, Balázs János, cigányfilm, dokumentumfilm, hitelesség, önszerveződő roma értelmiség, Schiffer Pál: Cséplő Gyuri, Sára Sándor: Cigányok, Ferenc József, kortárs történet, cigány percepció, cigánykérdés, Osztojkán Béla, cigányhelyzet, Fővárosi Operettszínház, Bánki László, Káli hét élete, Bari Károly, Rádió C, manipuláció, felelősség, kisebbségi törvény, Horváth Aladár, Daróczi János, nemzetiségi jog

„Roma Image Studio”

Időpont: 2013. május 8.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Válogatás André Raatzsch videomunkáiból: Rewritable Pictures (2010), x-position comp (2013), Vetítés a Rewritable Pictures kapcsolódó fotóanyagából, Kovács Endre: „Vizafogó” (1968) – fotósorozat

Meghívott vendégeink: André Raatzsch képzőművész, Kovács Endre fotóművész, Székely Katalin művészettörténész, kurátor

Moderátorok: Juhász Anna, Horváth Luca

André Raatzsch, fotóarchívum, kulturális emlékezet, emlékezetpolitika, fotóarcheológia, politikai, Roma Image Studio, Kovács Gábor: Amnesia Temporis, Székely Katalin (Ludwig Múzeum), Kovács Andrea, kortárs tánc, improvizáció, kísérleti film, X Position, kortárs roma képzőművészet, "x", roma értelmiség, Choli Daróczi József, Nagy Gusztáv, Kállay András, Kállai Henrik, roma kultúra, roma művészet, Trafó Galéria, Néprajzi Múzeum, Szuhay Péter, fotográfiai történelem, romakép ábrázolás, Arab Image Foundation, automatizmus, klisé, szabad asszociáció, roma fotóarchívum, Edward Said: Orientalism, Palestinian life,  palesztinok, elnyomott kisebbség reprezentálása, emancipáció, roma nacionalista mozgalom, archivális művészet, Hal Foster, anarchivális művészet, hatalom/felügyelet, etnográfiai archívumok, Allan Sekula, kategorizáció, kolonialista idők, áldozatszerep, gyarmati kultúra, Walter Kase, archívum szekrény, Vizafogó, etnikai problémák, szociális helyzet, kultúrsokk, Magnum Fotográfiai Kör, Josef Koudelka, fekete művészet, privát fotók, családi emlékezés, cigánytipikus ábrázolás, alany szociográfiája, Ariella Azoulay: The civil contract of photography, fotográfia funkciója, közös értelmezés, sztereotíp ábrázolásmód, belső olvasat, Chachipe fotókiállítás, negatív asszociáció, történelmi emlékezés, Breznyik Péter, Orbán Judit, szigligeti performansz, fotós kiszolgáltatott helyzete,  tánc, Stalter György, képzelet, letűnt kor képi emlékei, híd, felismerés, beplántált képek, műhelymunka, kontaktimprovizáció, diszkrimináció, emlékezés, Fraud: Varázsnotesz, Derrida, roma fényképészek, etnicizáló szemlélet, vizuális adatbank, kutatói dilemma, Kemény István, Schiffer Pál, szociofotó, cigány fotó, autoritás, néző kiszolgáltatottsága, etnofotók, roma esztétika, kettős látás, Cséplő Gyuri, múzeum/intézmény kritika, Szegedi Maszek Zoltán, nyitott archívum, képi reprezentáció, szemléletmódváltás, roma flórklór, roma esztétika, önmeghatározás, roma művészeti pavilon, Omara, Bienálé, kulturális tudás, esztétika, black aesthetic, critical whiteness, szociokulturális közeg,  önfelhatalmazás, Péli Tamás, post-black aesthetic, aktivizmus, Galéria 8

Romák világszerte: „A zene felemel” 

Időpont: 2013. május 15.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Zenei videók részletei (Galyas Gyula összeállítása), Felvételek a Snétberger Zenei Tehetség Központ életéről

Meghívott vendégeink:  Snétberger Zenei Tehetség Központ képviseletében: Lakatos György és Oláh Tzumo Árpád tanárok;Lakatos Vilmos, Vadászi Vivienn diákok; Hete Dóra (képzési asszisztens), Németh Erzsébet (mentor, szociális munkás, CEU Roma Access Program) munkatársak

Moderátor: Pócsik Andrea

zenei dokumentumfilmek, Snétberger Zenei Tehetség Központ, roma dzsessz, világzene, transznacionalizmus, kulturális (zenei) örökség, emlékezet, identitás, reflexivitás, értelmezési keret, Roma Parlament, Fiatal Kortárs Művészeti Galéria/Galéria8, brnói roma múzeum, elnyomó romakép, kritikai analízis, Zsigó Jenő, civil jogi mozgalmak, Thália Színház, Snétberger Központ médiaképe, fidelio.hu, Gallyas Gyula, Üzenet c. műsor (RTL Klub), Almási Tamás: titttá, Németh Erzsébet, Vadászi Vivien, Hete Dóra, Lakatos Vilmos, Lakatos György, Oláh Árpád, Váradi László, Cigányzenészek albuma/Régi mulató Magyarország c. könyv, életrajzalapú történetek, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, rendkívüli tehetségek osztálya,"jazz benyomás", Balázs János, zenész család, jazz, blues, zene a társadalom része, magyar nóta, népzene, Amerika, "a zene az élet", családi hagyományok, cigányzene, klasszikus zene, kávéházi zene, programzene, Bartók Béla, improvizáció, hangszer tartása, beás cigány, oláh cigány, asszimilációs stratégia, Magyar Cigányok Kulturális Szövetsége, nyelvhasználat, roma sajtó, roma értelmiség, integrációs politika, pályaorientáció, nyelvoktatás, művészetmenedzsment oktatás, Palya Bea, zenei mentorálás, karrieriroda, berlini Dzsezz Intézet, Bécs, Salzburg, munkahelyteremtés, koncertszervezés, hátrányos helyzet, Snétberger Ferenc, felvételi, zenei potenciál/tehetség, szociális helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, családlátogatás, tárgyi környezet, roma integrációs program, policy, felzárkóztatás, mélyszegénység, egzotizáció, sztereotípiák erősödése, útmutatás, átadás, hanyatlóban van a zene, tradíciók, többgenerációs probléma, szorgalom, gyakorlás, kitartás, nyelvtanulás, közösségi jelleg, társadalmi távolság, egy közös nyelv, erős közösség, gádzsó-roma elosztás, védett környezet, roma világ, biztonság, szegregált intézmény, nyitott intézmény, roma intézmény, integráció, legitimitás, sziget, zárókoncertek, Müpa, Monk Intézet, Herbie Hankock, utánkövetés, házi feladat, kapcsolattartás, reflexió, meghallgatássorozat, Kesztyűgyár, szintfelmérés, függetlenség, tehetséggondozás, szerzett jog, Cigány Ház, Norvég Alap, politikai szempont, hivatástudat, alá-fölé rendelt viszony, strukturális rasszizmus, cigány önszerveződés, Trinh T. Minhha 

A Romakép Műhely tagjai a

2013-as évadban

Besze Sára, Biró Katalin, Bruckner Nóra, Egri Petra, Gáspár Huba, Glavanov Roxána, Janik Regina, Juhász Dániel, Kalocsai Krisztina, Kanicsár Ádám András, Klimász Jenifer Patrícia, Kovács Andrea, Kőhalmi Krisztina, Költő Nóra, Medve Zsuzsa, Palotai Nándor, Pethő György, Placskó Emese, Szabados Gabriella, Szőnyi Mariann, Tihanyi Csilla, Tóth Tamás, Tumpek Anita, Urbán Kata, Veres Enikő, Bakos Zoltán Gergő, Csobod Luca, Dóra Dalma

Kurzusleírás

Média

Vendégek

Szervezők

Vendégelőadók

Értékelés

Legjobb szemináriumi dolgozatok

Romakép könyvtár

 Patterns lectures I. rész

Romareprezentáció a kulturális fordulat után – médiaelemzés 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Médiatudományi Tanszék

Projektfelelős: dr. Pócsik Andrea egyetemi tanársegéd 

A romák kollektív reprezentációja kivételes fontosságúvá vált régiónkban a romaellenes előítéletek riasztó mértékű megerősödésének megfékezésében. A kurzus egyik legfontosabb célja épp ezért a romákkal kapcsolatos társadalmi kérdésekre irányuló figyelem felkeltése, méghozzá a roma közösségi média fontosságának kiemelésén és a roma értelmiség intellektuális, kulturális és politikai teljesítményeinek megismertetésén keresztül. A kritikai szemlélet és társadalmi felelősség fejlesztésével a kurzus jelentős attitűd- és mentalitásbeli változásokat kíván elérni a hallgatók körében. 

Vendégelőadók:Bogdán Mária médiakutató

Daróczi Ágnes újságíró, szerkesztő, aktivista, kutató

Junghaus Tímea művészettörténész, kurátor, az Európai Roma Kulturális Alapítvány vezetője

dr. Kóczé Angéla szociológus, kutatódr. Orsós Anna nyelvész, a PTE Romológia Tanszék vezetője

Zsigó Jenő, szociológus, aktivista, a Magyarországi Roma Parlament alapítója 

Előadó: dr. Pócsik Andrea filmtörténész, kultúrakutató. Egyetemi tanársegéd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Média- és Kommunikációtudományi Tanszékén, vendégoktató az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Médiatudományi Tanszékén.

 Patterns lectures II. rész

Irodalmi Romakép Műhely a DocuArt Moziban Beck Zoltánnal 

A félév lezárásához, a 2014-es filmklub elkezdéséhez kapcsolódott a műhely kiterjesztése az irodalmi romaképek elemzése, amelyet a Palantír Film Alapítvánnyal közösen megpályázott, elnyert NKA támogatás tett lehetővé. A négy alkalomból álló eseménysorozat pályázati koncepciójának kibővítésével, a beszélgetések moderálásával Beck Zoltán irodalomtörténészt bíztuk meg. 

A beszélgetések eseményei és felvételei: 

Jónás Tamással >>

Grecsó Krisztiánnal >> 

Junghaus Tímeával >>

Bogdán Árpáddal és Bogdán János Amigoval >>


Metszéspontok I-III.

A Metszéspontok I-III. eseménysorozat előzményeiről és koncepciójáról

A Romakép Műhelyben zajló elemzések – ritkábban a filmklubban, inkább informális beszélgetésekben – felszínre hoztak bizonyos ambivalenciákat a koncepcióban és annak megvalósításában. Az elkötelezett tudomány és a kulturális ellenállás a felfogásunkban azt jelenti, hogy az egyetemi oktatás részeként, tanári irányítással, elméletben (média-, és filmelemzésben, kultúrakutatásban) képzett hallgatók bevonásával kialakítunk egy kulturális teret, ahol az eltérő korú, szakmai hátterű nézőkkel és a meghívott vendégekkel együtt igyekszünk kérdéseket megfogalmazni a romákkal kapcsolatos, a minket körülvevő társadalmi, kulturális környezetről. A nyelv, amelyet használunk, kerüli a médiában, közbeszédben, projektleírásokban használt elkoptatott, közhelyes fogalmakat, új értelmezési keretbe helyez jelenségeket, az elbeszélt személyes történeteken keresztül más érzelmi viszonyt alakít ki velük szemben. A probléma akkor és ott képződik, hogy az adott művészek nem az általuk kialakított kontextusban szólalnak meg, az innovatív művészi törekvések a „homályos romakép” kategóriával nem tudnak kitörni abból az etnikai gettóból, amelynek falait alkotásaik épp, hogy aláássák. Lehetséges, hogy romákkal (is) kapcsolatos társadalmi problémák, feszültségek kritikai megközelítését végző, az adott művészeti ág formanyelvét radikálisan megújító eszközökkel élő alkotásoknak épp azok az értékei nem válnak nyilvánvalóvá, amelyek alapján a kanonizálódásra számot tarthatnának, ám a magyarországi intézményi, hatalmi politikák ezt távolról sem teszik lehetővé.

Mindent összevéve, ezek az ellentmondások ahhoz a felismeréshez vezettek, hogy a műhelymunka – minden jó szándékú (sic!) erőfeszítés ellenére – újrateremti azokat a hegemón reprezentációpolitikákat, amelyek felszámolására törekszik.romakepmuhely | © Made by dorakomlosi