Romakép Műhely 1. (2011)

Romák ábrázolása dokumentumfilmeken

Koncepció: 2011. tavaszán, a DocuArt Mozi filmklubos hagyományaira és a dokumentumfilm

terjesztése iránti elkötelezettségére alapozva indítottuk el azt a rendhagyónak számító filmklubot,

amely az ELTE MMI Média Tanszékén meghirdetett kurzusként is működött. A kurzus témája a

„Romaábrázolás a kortárs kultúrakutatások tükrében” volt.

„Ciné-Ethnography”

Időpont: 2011. február 24.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Jean Rouch: Én, egy néger (1958)

Meghívott vendégek: Füredi Zoltán antropológus, Pócsik Andrea filmtörténész


Jean Rouch Füredi Zoltán, Pócsik Andrea, DocuArt Mozi, etnográfia, antropológia, etnográfiai film, antropológiai film, Cinéma Vérité, dokumentumfilm, új Afrika kép, etnografikus mozi, etnofikció, megosztott antropológia (shared-antropology), performansz, alámondás/utószinkron/narráció/kommentár, Treichville, spontaneitás, ösztönösség, fikciós dokumentumfilm

Közösségkutatás és „akcióantropológia”

Időpont: 2011. március 3.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Kőszegi Edit – Szuhay Péter: Három nővér (2008), Kovács Kristóf: Malaccal teljes (2008)

Meghívott vendégek: Kovács Kristóf antropológus, filmrendező, Kőszegi Edit filmrendező és Szuhay Péter antropológus

Kőszegi Edit - Szuhay Péter: Három nővér (2008), Kovács Kristóf: Malaccal teljes (2008), Kétegyház, etnikai háború, Szemembe megy a bánat, oláh cigányok, dokumentumfilm, cigányfilm, sorsdráma/sorstragédia, női sorsok, dekonstruáló film, akcióantropológia, punya

Identitásfilmek I.

Időpont: 2011. március 10.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Révész János-Szirmai Norbert: Jobb a Fradi! (2002), Gát Balázs: Gipsy Side (2006)

Meghívott vendégek: Kriza Borbála szociológus, Antos Balázs antropológus

Szirmai Norbert - Révész János, Jobb a Fradi! (2002), Kriza Borbála, Antos Balázs, szerzői pozíció, ellentmondás, kiszolgáltatott helyzet, provokáció, Fradi, fradisták, "Az a baj velük, hogy élnek." , identitásprobléma, identitásfilm, rasszizmus, Gát Balázs: Gypsie Side (2006), roma tehetségek, 8. kerületi rapperek, önmeghatározás, cigány rapperek, gengsztervilág, kitörési pont, etnikai szempont, elfogadás, cigányzenészek, többségi reprezentáció, emancipáció, lázadás, zene és identitás, egymásrautaltság, szubkultúra, freestyle, Rádió C

Identitásfilmek II.

Időpont: 2011. március 17.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Mészáros Antónia: Megtagadva (2009), Mészáros Antónia: On the Dark Edge of Town (2010)

Meghívott vendégek: Bogdán Árpád filmrendező

Bogdán Árpád: Boldog új élet, Mészáros Antónia, Megtagadva (2009), On the Dark Edge of Town (2010), túlélés, eszköztelenség, múltfeltárás, cigányidentitás, BBC, tényfeltáró dokumentumfilm, állami gondozás, nyomozás, újrajátszás, hitelesség, mesék, mediátori szerep, roma mese

Filmemlékezet

Időpont: 2011. március 24.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Sára Sándor: Cigányok (1962), Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (1978)

Meghívott vendégek: Neményi Mária szociológus és Varga Balázs filmesztéta

Sára Sándor: Cigányok (1962), Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (1978), Neményi Mária, Varga Balázs, Balázs Béla Stúdió, Budapesti Iskola, fikciós dokumentumfilm, szociológia, Kemény István, 1971-es cigánykutatás, népszámlálások, cigányos életmód, lírai dokumentumfilm, szituációs dokumentumfilm, dokumentarista játékfilm, tabusértő, kirekesztődés, interperszonális dinamika, előítéletek, közösségkeresés, Cinéma Verité, Lakatós Róbert: Bahrtalo! Jó szerencsét!, roma munkanélküliség, iskolai szegregáció, többségi társadalom viszonyulása, anyanyelv, Groó Diana: Vespa, Hunnia Filmstúdió, Gyöngyössy Bence: Cigánytörvény, Gyöngyössy Imre: Meztelen vagy, Bogdán Árpád: Boldog, új élet, roma rendezők, roma filmkészítők, Társadalmi előítéletek c. sorozat, Andor Tamás operatőr, Kardos Ferenc rendező, Magyar Televízió, sztereotípiák, téglagyári jelenet, Szederkényi Júlia: Paramicha, Mánfai Kollégium, paternalizmus, etnikus kultúra

Performatív dokumentumfilmek romaképei

Időpont: 2011. március 31.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Galyas Gyula: Fagyűjtés délelőtt (2002), Pölcz Róbert – Pölcz Boglárka: Szafari (2004), Szederkényi Júlia: Barlang (2009)

Meghívott vendégek: Horváth Kata antropológus és Szederkényi Júlia filmrendező

Horváth Kata, Szederkényi Júlia: Barlang (2009), Galyas Gyula: Fagyűjtés délelőtt (2002), Pölcz Róbert - Pölcz Boglárka: Szafari (2004), Roma Média Iskola, etűdök, filmnyelvi kísérlet, Hadad-Nádasd, nézői szerepkísérlet, Éhség szövegek, éhség, depriváltság, megértés, élményátadás, kiteremtés, szétosztás művészete, antropológus szerepe, gyerekközpontúság, Andy Warhol, tárgyilagosság, szegénység, nyomor, Európai Parlament, Európai Roma Keretstratégia, Szegénység Arcai Filmfesztivál, cigányfilm, szegényfilm, identitásfilm, sztereotípiák, érzelmi frusztráció, empátia, közösségi érzés, morális deficit, gettósodás, privát szféra, iskolai szegregáció

Formai kísérletek

Időpont: 2011. április 7.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Jeles András: Párhuzamos halálrajzok (2008)

Meghívott vendégek: Erős Ferenc szociálpszichológus és Gelencsér Gábor

Jeles András: Párhuzamos halálrajzok (2008), Erős Ferenc, Gelencsér Gábor, Magyar Filmszemle, valóságkutatás, tragédia, gyász, Szögi Lajos, gyilkosság, gyerekhalál, dokumentumfilm, objektivitás, magyar egészségügy, olaszliszkai lincselés, szenvedéstörténet, tehetetlenség, kimondhatatlan, feldolgozhatatlan, szociális reprezentáció, cigánygyilkosság, valóságreferencia, megbocsátás, romaábrázolás, Jeles András: A kis Valentínó

Hatalmi politikák romaképei

Időpont: 2011. április 14.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Kálomista Gábor: Szíven szúrt ország (2009)

Meghívott vendégek: Bódi Lóránt kommunikáció szakos egyetemi hallgató és Dupcsik Csaba szociológus

(A vetítés elmaradt, mivel Kálomista Gábor a program szervezésekor kiadott vetítési engedélyt visszavonta. Az előadás címe ellen emelt kifogást, a bemutatót ahhoz kötötte, hogy a beszélgetésen ő is jelen lehessen. A filmet a filmklub befejezése után, egyetemi óra keretében oktatási céllal vetítettük le, a beszélgetésre a meghívott vendégekkel az Olasz Intézet kávézójában került sor. A DocuArt Moziban az előre meghirdetett időpontban Dumitru Budrala A sündisznó átka c. antropológiai filmjét mutattuk be.)

Közösségi filmezés

Időpont: 2011. április 28.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Kővári Borz József: Vándormozi (2000-), Kréta Kör – Káva Színház: Új Néző Projekt: Ilyen ez a popszakma (2010)

Meghívott vendégek: Gulyás Márton filmrendező, Horváth Kata

antropológus és Kővári Borz József filmrendező

Kővári Borz József, Vándormozi (2000-), Kréta Kör, Káva Színház, Új Néző Projekt: Ilyen ez a popszakma (2010), Gulyás Márton, Horváth Kata, Kővári Borz József, projekt, részvételi színház, elnyomottak színháza, utazó mozi, színházélmény, etnikai szakadék, együttélés, Szomolya, Fényárnyék Művészeti Iskola, Kis Görgy Ádám, mozgó stúdió, Wapikoni, Budapesti Iskola, párkapcsolati történet

„A valóság metapolitikái”

Időpont: 2011. május 5.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Csőke József: Pedig…! (1975), Schiffer Pál: Faluszéli házak (1972), Grunwalsky Ferenc: Anyaság (1974)

Meghívott vendégek: Hammer Ferenc médiakutató, Gagyi Ágnes kultúrakutató és Kovai Cili antropológus

Csőke József: Pedig…! (1975), Schiffer Pál: Faluszéli házak (1972), Grunwalsky Ferenc: Anyaság (1974), Hammer Ferenc, Gagyi Ágnes, Kovai Cili, társadalmi felemelkedés, társadalmi mobilitás, Szekfü András, filmhíradó, Szociológiai Filmcsoportot!, utópisztikus elképzelés, autentikus élet, szociológiai filmkészítés, Filmkultúra, Schiffer Pál: Fekete vonat (1970), Szalkai Sándor: A krokodil (1970), szocializmus, elidegenedett filmkészítés, Kemény István, rendszerkritikai kutatás, cigánytéma, szocialista paradigma, cigányproblematika, fogyasztás, "gazdálkodj okosan", "Cs"-lakások, Bódis Kriszta: Amari kris - A mi eskünk (2004), sztereotipizálás, romani kris, szöktetés történet, valóságfeltárás, Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (1978), cinema direct, Magyar Filmintézet, Filmográfia (1991), metapolitika, szegénység-probléma, cigányság-probléma, rasszizmus, jó cigány, rossz cigány, Józsa Péter: Társadalomelemzés filmmel, "gomolygás", Bódy Gábor, lázadás, teljes foglalkoztatottság, Ha fütyülni akarok, fütyülök (2010)

A kortárs média roma önképe

Időpont: 2011. május 12.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Baranyi Mária: Pogácsás Julcsi (2010)

Meghívott vendégek: Baranyi Mária rádiós újságíró, Joka Daróczi János televíziós szerkesztő

Baranyi Mária: Pogácsás Julcsi (2010), Baranyi Mária, Joka Daróczi János, kortárs média, Kossuth Rádió, Cigányfélóra, szegregált műsor, romatéma, Varga Ilona, Jelenlét Roma Kulturális Magazin, virtuális kamera, Roma Produkciós Iroda Alapítvány, közszolgálati média, sztereotípiák erősítése, kereskedelmi média, szemléletváltozás, Helyi Téma, Szabó Julcsi, Fókusz, Fél Kettő, Pogácsás Juliska, tanmese, sikertörténet, kizsákmányolás, Angela Davis, "hídépítés", cigányfilm, Kerülj közelebb, propagandafilm, Provokátor, gazdasági válság, Hétes telep (Ózd), közösségi film, Bódis Kriszta, piaci változás, kvótarendszer, valódi politikai szándék

Kortárs roma képzőművészet

Időpont: 2011. május 19.

Helyszín: Docuart

Vetített filmek: Sugár János: Omara (2010)

Meghívott vendégek: Junghaus Tímea művészettörténész, kurátor, Kovács Éva szociológus és Sugár János képzőművész

Sugár János: Omara (2010), Junghaus Tímea, Kovács Éva, Sugár János, Oláh Mara, festészet, Bánszky Pál, Romano Kher, Roma Parlament, Kék sorozat, Leszbikusok, Tiszadob, Műcsarnok, Elhallgatott Holokauszt, kortárs művészet, autodidakta, narratív festészet, Ceija Stojka, magyar kortársművészet, szenvedély, Péli Sarolta, Roma Újmédia Művészeti Kiállítás, spontaneitás, Szarvasgede, roma művész, származás, performatív, nyersesség, női művész, identitás, identitáspolitika, kontextus, Soros György, lázadás, identitásugrás

A Romakép Műhely tagjai a

2011-es évadban

Endrődi Vince, Farkas Clara Heléna, Jozifek Zsófia, Kováts Bálint, Kránicz Dorottya, Pócsik Andrea, Rostás Bianka, Soignet Sandra Myriam, Szabó Anita, Szalmás Attila, Baki Szabina, Kerényi Máté, Vámos Anna Barbara, Márkus Mária, Winkler Hedvig Anna, Szóráth Orsolya Márta, Szilágyi Sára, Tóth Nikolettromakepmuhely | © Made by dorakomlosi