Partnereink 2011

ELTE BTK MMI Média és Kommunikáció Tanszék

Magyarországi Roma Parlament

DocuArt Filmművészeti Központ 

ELTE BTK Művészetelméleti- és Médiakutatási Intézet Média és Kommunikáció Tanszék

Az ELTE MMI Média és Kommunikáció Tanszéke a magyar felsőoktatásban kivételes helyet tölt be, mivel szerteágazó szakmai tevékenységével erőteljesen és hatékonyan felvállalja a társadalmi környezetünk formálásának azon módjait, amelyekre a mindenkori viszonyok között, különösen napjainkban szükség van. Nemcsak megteremti a társadalomtudományok, a kortárs közélet, társadalom és kultúra, illetve a média és az új technológiák társadalmi, kulturális szerepe iránt érdeklődő diákok számára a képzési lehetőséget, de támogatja mindazon önszerveződésre épülő törekvéseket, amelyek a fenti célokat szolgálják. Immanuel Wallenstein szociológus szerint az egyetemeknek mindenkor a „kulturális ellenállás állandó helyeivé” kell válniuk, a tanszék ebben a szellemben képviseli az elkötelezett tudományt.

dr. Müllner András (2011-)

tanszékvezető egyetemi docens

Müllner András irodalomtudományból doktorált 2001-ben. Fő kutatási területe a magyar neoavantgárd, azon belül Erdély Miklós és Hajas Tibor munkáival foglalkozik behatóan. A másik (az előzővel összefüggő) kutatási területe a média- és kommunikációelmélet, pontosabban ezek ideológiai vonatkozásai, valamint viszonyuk az irodalomhoz és a filozófiához.

Magyarországi Roma Parlament

„A Magyarországi Roma Parlamentet 1990-ben alapították civil cigány szervezetek, a cigányság első, nem állami szervezésű csúcsszervezeteként. Alapszabálya szerint érdekképviseletet lát el, a magyarországi cigányság helyzetének tömeges méretű megváltoztatásáért és kulturális identitásának megőrzéséért dolgozó intézményeket, művészeti-közéleti szakmai programokat, jogvédő irodát működtet és érdekérvényesítő tevékenységet folytat. Inspirálja, informálja és koordinálja a cigány társadalmi civil önszerveződést.” (Részlet a honlapon található leírásból.)

A Roma Parlament a jelenlegi helyzetében, az ellenséges politikai és társadalmi környezetben nagy erőfeszítések árán sem tudja betölteni maradéktalanul az alapításakor kitűzött célokat. Az átmenetinek tekinthető időszakban tevékenysége erősen behatárolódott, fenntartása állandó veszélyben van.

Zsigó Jenő (2013)

szociológus, civil aktivista, zenész

Zsigó Jenő szociológus, civil aktivista és zenész. Meghatározó szerepet töltött be a roma értelmiség politikai és kulturális önszerveződésében a nyolcvanas évek kádár-kori Magyarországán. Az Ando Drom nevű, nemzetközi hírnevű, hagyományos cigány zenét játszó zenekar alapító tagja volt.

A rendszerváltozás után aktívan részt vett a roma civiljogi mozgalomban. 1990-ben a vezetésével alakult meg a Magyarországi Roma Parlament, több civil szervezet összefogásával. Ugyancsak alapítója volt az Amaro Drom nevű társadalmi, közéleti, kulturális havilapnak, ahol fontos, elemző, vitaindító írásai megjelentek.

DocuArt Filmművészeti Központ (Első Magyar Dokumentumfilm-gyűjtemény és Mozi)

A DocuArt a dokumentumfilmek közönséghez való közvetlen eljuttatását célzó nonprofit intézmény, működtetője a Palantír Film Alapítvány. Tevékenységünkkel a magyarországi filmforgalmazás egyik legnagyobb hiányosságán kívánunk enyhíteni: a közönség számára széles körben megtekinthetővé tesszük a magyarországi dokumentum-, kísérleti- és rövidfilmek jelentős részét. Úgy gondoljuk, hogy a létrejövő intézmény olyan egyedülálló kulturális értéket teremt, amely nemzetközi térben is elismerésre tarthat számot. (Részlet a honlapon található leírásból.)

A DocuArt olyan  nyitott kulturális tér, amely programjaiban, a tevékenységét meghatározó célokban nem csak a dokumentumfilm készítés és terjesztés iránti elkötelezettségét demonstrálja, hanem fontos társadalmi ügyeket is képvisel.

Komlósi Orsolya (2011-)

kulturális antropológus, a Palantír Film Alapítvány alapító tagja, a DocuArt Filmművészeti Központ vezetője

Halász Adrienn (2013-2014)

a Palantír Film Alapítvány munkatársa

Széll Adrienn (2013-)

a Palantír Film Alapítvány munkatársa

Füredi Zoltán (2011)

kulturális antropológus, dokumentumfilm-rendező. A Palantir Film Alapítvány alapító tagja, a DocuArt Filmművészeti Központ  vezetője.

Eszter Dániel (2011)

technikus, asszisztens