Kurzusleírás 2011

Kurzusleírás

Kurzus kódja(i): FLM – 400.54 / BBN-KOM-201/f
Kurzus címe: Romaábrázolás a kortárs kultúrakutatások tükrében
Tanár neve: Pócsik Andrea
Kurzus időpontja, helye: csütörtök, 12,30-14,00 39. terem
Vetítések időpontja, helye: BBN-KOM-201/g  A vetítések időpontja : 18 óra Helyszín: DocuArt Mozi XI. Erkel u. 15. (Ráday u. 18.) 2011. 02. 24. 1. „Ciné-Ethnography” Jean Rouch: Én, egy néger (1958) Vendégek: Füredi Zoltán antropológus, filmrendező és Kovács András Bálint filmesztéta 2011. 03. 03. 2. Közösségkutatás és „akcióantropológia” Kőszegi Edit – Szuhay Péter: Három nővér (2008) Kovács Kristóf: Malaccal teljes (2008) Vendégek: Kovács Kristóf antropológus, filmrendező, Kőszegi Edit filmrendező és Szuhay Péter antropológus 2011. 03. 10. 3. Identitásfilmek I. Révész János-Szirmai Norbert: Jobb a Fradi! (2002) Gát Balázs: Gypsy Side (2006) Vendégek: Kriza Borbála szociológus és Gát Balázs filmrendező  2011. 03. 17. 4. Identitásfilmek II. Mészáros Antónia: Megtagadva (2009) Vendégek: Kóczé Angéla szociológus és Mészáros Antónia filmrendező 2011. 03.24. 5. Filmemlékezet Sára Sándor: Cigányok (1962) Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (1978) Vendégek: Neményi Mária szociológus és Varga Balázs filmesztéta 2011. 03. 31. 6. Performatív dokumentumfilmek romaképei Galyas Gyula: Fagyűjtés délelőtt (2002) Pölcz Róbert – Pölcz Boglárka: Szafari (2004) Szederkényi Júlia: Barlang (2009) Vendégek: Horváth Kata antropológus és Szederkényi Júlia filmrendező 2011. 04. 07. 7. Formai kísérletek Jeles András: Párhuzamos halálrajzok (2008) Vendégek: Erős Ferenc szociálpszichológus és Gelencsér Gábor filmesztéta 2011. 04. 14. 8. Hatalmi politikák romaképei Kálomista Gábor: Szíven szúrt ország (2009) Vendégek: Bódi Lóránt kommunikáció szakos egyetemi hallgató  és Dupcsik Csaba szociológus 2011. 04. 28. 9.  Közösségi filmezés Kővári Borz József: Vándormozi (2000-) Az Új Néző Közösségi Színház Projekt és filmes dokumentációi (Káva Színház, Krétakör, AnBlokk) (2010) Vendégek: Horváth Kata antropológus és Kővári Borz József filmrendező 2011. 05. 05. 10. „A valóság metapolitikái”  Csőke József: Pedig…! (1975) Schiffer Pál: Faluszéli házak (1972) Grunwalsky Ferenc: Anyaság (1974) Vendégek: Hammer Ferenc médiakutató és K. Horváth Zsolt történész 2011. 05. 12. 11. A kortárs média roma önképe Mundi Romani (2007-) Vendégek: Bársony Kata szociológus, televíziós szerkesztő és Varró Szilvia újságíró 2011. 05. 19. 12. Kortárs roma képzőművészet Sugár János: Omara (2010) Vendégek: Junghaus Tímea művészettörténész, kurátor és Kovács Éva szociológus és Sugár János képzőművész  
Kurzus típusa: szeminárium
Kurzus leírása: A magyarországi cigányság kulturális reprezentációjának elemzése során a kommunikáció különféle társtudományaira, leginkább a kultúrakutatások eredményeire támaszkodunk. Számos vizuális példát vizsgálunk meg, miközben meghatározzuk azokat a fontos kutatási irányokat, módszereket, amelyek ismerete a társadalmi és etnikai különbség(tevés) – kijelölés és önmeghatározás – azonosításához feltétlenül szükséges. A cigányság vizuális reprezentációját tágabb kontextusban helyezzük el: a kortárs kultúrakutatások, a vizuális antropológia elméleteinek segítségével, kritikai megközelítésben, a jelenkori médiakörnyezetünkben is érvényes kérdéseket igyekszünk megfogalmazni, nagyban támaszkodva a hallgatók saját tapasztalataira és előzetes tudására. Az inkább rendszerező, elméleti jellegű kurzust jól kiegészíti az ugyanebben a félévben meghirdetett, vendég szakértők bevonására épített műhelyjellegű vetítés- és beszélgetéssorozat a DocuArtban, amely bár önálló kurzusként működik (BBN-KOM-201/g), programját a „vetítési időpontoknál” közzétesszük.   Tematika: 1. Az etnicitással kapcsolatos alapfogalmak rendszerezése 2. Etnicitáskutatások Magyarországon. Az etnicitáskutatások elméleti és módszertani problémái, azok megjelenése a magyarországi cigánykutatásokban 3. Kulturális identitás, kulturális reprezentációk és etnicitás 4. Kulturális emlékezet / filmemlékezet 5. A magyar filmtörténetírás hagyományai és módszertani kérdései. Új paradigmák és kihívások. 6. Film archeológiai kitérő. A kulturális imperializmus, a modern társadalomtudományok születése és a századforduló látványkultusza 7. A magyarországi cigányság kulturális reprezentációja a századfordulón I. 8. A magyarországi cigányság kulturális reprezentációja a századfordulón II. 9. A két világháború közötti Magyarországon képződő tudományos és művészeti határmezsgyék (szociofotó, népi szociográfia) cigányábrázolása 10. A Kádár-korszak szegénységképe és a dokumentarista valóságfeltáró igény 11. A kortárs média romaképe 12. Cigányábrázolás és posztkolonialitás    
Kurzus teljesítésének követelményei: Az óramegbeszélés során a hallgatók az olvasmányokhoz és a feldolgozásra kijelölt vizuális anyaghoz kapcsolódó feladatokat kapnak, ezekkel készülnek a megbeszélt időpontra. A teljesítés feltétele az órákon való aktív részvétel, a referátum elkészítése.
Vetített filmek: A kurzust látogató hallgatók egy digitális oktatási segédletet kapnak, amelyen a kötelező és ajánlott irodalmak tartalmazó szöveges fájlok, valamint az órákon elemzett filmrészletek találhatók.
Kötelező / ajánlott irodalom: Etnicitás Thomas Hylland Eriksen: Etnicitás és nacionalizmus – antropológiai perspektívák, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs, 2008. pp. 13-35. Kende Anna: „Értelmiségként leszek roma és romaként leszek értelmiségi”. Vizsgálat roma egyetemisták életútjáról In: Kisebbségek kisebbsége Neményi Mária – Szalai Júlia (szerk.), Új Mandátum Könyvkiadó, 2005, pp. 376-409.
Neményi Mária: A kisebbségi identitás kialakulása. Roma származású gyerekek identitásstratégiái In: Etnicitás – Különbségteremtő társadalom ,Feischmidt Margit (szerk.) MTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézet, 2010 , pp. 48-56. 2.     Etnicitáskutatások Magyarországon. Az etnicitáskutatások elméleti és módszertani problémái, azok megjelenése a magyarországi cigánykutatásokban  Feischmidt Margit: Megismerés és elismerés: elméletek, módszerek, politikák az etnicitás kutatásában In: Etnicitás – Különbségteremtő társadalom IN: Feischmidt Margit (szerk.) MTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézet, 2010 pp. 7-32. Zsigó Jenő: „Feltárni és megnevezni az elnyomások direkt rendszerét” In: Kisebbségek kisebbsége Neményi Mária – Szalai Júlia (szerk.), Új Mandátum Könyvkiadó, 2005, pp. 7- 42. Kovács Éva: A közösségtanulmányoktól a lokalitás megismeréséig In: Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmányok – Módszertani jegyzet. Néprajzi Múzeum – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007, 243-259. pp. Feischmidt Margit- Szuhay Péter: Sűrű leírás, In: Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmányok – Módszertani jegyzet. Néprajzi Múzeum – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007, 243-259. pp. Kulturális identitás, kulturális reprezentációk és etnicitás Hall, Stuart: A kulturális identitásról In: Multikulturalizmus, szerk. Feischmidt Margit, Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium, 1997, pp. 47-59. Fanon, Frantz: Black Skin, White masks, Grove Press, N. Y., 2002. Hall, Stuart: New Ethnicities In: Race, Culture, Difference, ed. James Donald and Ali Rattansi pp. 252-259. Kulturális emlékezet / filmemlékezet Jan Assmann: A kulturális emlékezet – Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Atlantisz Kiadó, 2004, pp. 15-49., 129-158. A mi pharrajimosunk_Pocsik_Amaro.doc Pócsik Andrea: A mi pharrajimosunk, Amaro Drom, 2008/08 Bernath_Kenyszermosdatas a ciganytelepen.pdf Bernáth Péter-Polyák Laura: Kényszermosdatások Magyarországon In: Kényszermosdatások a cigánytelepeken, Szerk.: Bernáth Gábor, Roma Sajtóközpont Könyvek 3, 2002, pp. 7-27. Magyar filmtörténetírás. Új paradigmák és kihívások. Francesco Casetti: Történelem, történetek, történetírás. In: Filmelméletek 1945-1990. Osiris, Budapest, 1998. pp. 264-285. Filmtörténet-elmélet. Metropolis 1997. tavasz, pp. 5-46. Erőss Gábor: Idegenek filmképei, Regio, 15. évf. (2005/4.) pp. 77-130. Pócsik Andrea: A romák ábrázolása a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilmekben, Metropolis, 2004. tavasz Film archeológiai kitérő. A kulturális imperializmus, a modern társadalomtudományok születése és a századforduló látványkultusza MacDougall: The Visual as metaphor In: The Corporeal Image, pp. 213-225. Allison Griffiths: Wondrous Differerence, Columbia University Press, 2001, pp. 15-251. A magyarországi cigányság kulturális reprezentációja a századfordulón I. Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Osiris Kiadó, 2009 pp.63-83. Kovács Éva: „Fekete testek, fehér testek – A ’cigány’ képe az 1850-es évektől a XX. század első feléig”. Beszélő, 2009. január, XIV. évf. 1. szám , 74-92. pp. Szuhay Péter: Az egzotikus vadembertől a hatalom önnön legitimálásáig, Beszélő, 2002- július-augusztus AH Életkép_Révész.doc Révész Emese: A népéletkép szerepe a nemzeti jellem kidolgozásában az 1850-1870 közötti sajtóillusztráció aklapján. (Doktori dolgozat, publikálatlan, 2006.) Szazadelo ciganykepe II A magyarországi cigányság kulturális reprezentációja a századfordulón II. Gaál György: A dánosi gyilkosság – és ami mögötte van, Médiakutató, 2008. ősz Mátay Mónika: Agycentizők a századfordulón, Budapesti Negyed, 47-48.sz. 2005/1-2. Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Osiris Kiadó, 2009 pp. 85-137. A két világháború közötti Magyarországon képződő tudományos és művészeti határmezsgyék (szociofotó, népi szociográfia) cigányábrázolása Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Osiris Kiadó, 2009 pp. 85-137. Bernáth Péter: A távolságtartó megközelítés, Beszélő , 2002.július-augusztus. A Kádár-korszak szegénységképe és a dokumentarista valóságfeltáró igény Pócsik Andrea: „Az emberhez méltatlan élet kereteiről – közös indulattal (A szegénység és a társadalmi távolság ábrázolása a hatvanas-hetvenes évek BBS -dokumentumfilmjeiben)” In: A Balázs Béla Stúdió ötven éve  Szerk.:  Gelencsér Gábor, Budapest, Műcsarnok 2009., pp. 287-301. Bernáth Gábor-Polyák Laura: Kényszermosdatások Magyarországon, In: Kényszermosdatások a cigánytelepeken (1940-1985), szerk.: Bernáth Gábor, RSK, 2002. pp. 7-27. Hammer Ferenc: A megismerés szerkezetei, stratégiái és poétikái (Szocio-doku a BBS-ben) In: A Balázs Béla Stúdió ötven éve  Szerk.:  Gelencsér Gábor, Budapest, Műcsarnok 2009. pp. 263-275. K.Horváth Zsolt: A valóság metapolitikája (Kognitív realizmus a magyar társadalomkutatásban: szociográfia és a dokumentumfilm) In: A Balázs Béla Stúdió ötven éve  Szerk.:  Gelencsér Gábor, Budapest, Műcsarnok 2009. pp. 275-287.   A  kortárs média romaképe Bernáth Gábor-Messing Vera: „Vágóképként, csak némában” – Romák a magyarországi médiában, Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal, 1998 Pócsik Andrea: Közszolgálatiság és diskurzus –Az olaszliszkai tragédia a médiában. Beszélő,  2007. május Kriza Borbála-Vidra Zsuzsanna: A többség fogságában – kisebbségek médiareprezentációja, In: Etnicitás – Különbségteremtő társadalom, Feischmidt Margit (szerk.) MTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézet, 2010 pp. 392-407.                                                                 Cigányábrázolás és posztkolonialitás Junghaus Tímea:  Roma – The „Unpredictable” European Outcast (conference presentation) Kóczé Angéla: „Aki érti a világ hangját, annak muszáj szólnia” Roma nők a politikai érvényesülés útján In: Etnicitás – Különbségteremtő társadalom Feischmidt Margit (szerk.) MTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézet, 2010 pp. 208-227. Fanon, Frantz: Black Skin, White masks, pp. 89-119 Trinh T. Minh-ha: The Totalizing Quest of Meaning In: Theorizing Documentary, New York: Routledge. pp.90-107.