Romakép Műhely 4. (2014)

 Határátlépések. Formanyelvi kísérletek

A „Határátlépések” címmel különböző eredetű, műfajú és témájú filmeket foglalunk a programba. Egyrészt azokra a filmes eszközökre fókuszálunk, amelyek a fikciót és dokumentarizmust elválasztó határt konstruktív értelemben megsértik.

„Félrement road movie”

Időpont: 2014. február 19.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek:

  • Szomjas György: Tündérszép leány (1969),
  • Erdély Miklós: Álommásolatok (részlet) (1977),
  • Lidija Mirković: Dialog with Carmen (2010),
  • Sugár János: Omara (2010) (részlet)

Meghívott vendégek: Kodolányi Sebestyén filmrendező, Nótár Ilona újságíró

FB: https://www.facebook.com/events/713500155361643/

Szomjas György: Tündérszép leány (1969), Erdély Miklós: Álommásolatok (részlet) (1977), Lidija Mirković: Dialog with Carmen (2010), Sugár János: Omara (2010), Kodolányi Sebestyén, Nótár Ilona, patriarchális rendszer és női szempont, fehér (férfi)többség és alárendelt női (rassz)szerep, feminizmus, műfajiság (road movie és álomfilm), fikció és rendezői beavatkozás, interszekcionalitás, férfi-nő viszony, roma és nem roma viszony, provokáció, kettőség, koncepcionális háttér, BBS, társadalmi nem, kritikai attitűd, BBS Archívum, cigánylány, nőhasználat, kíváncsiság, genderfelvetés, maszkulinitás, deheroizálás, Szociológiai filmcsoportot! manifesztum, szociologizálás, valóság felé fordulás, új hullám, társadalmi szoldaritás, Grunvalszky Ferenc: Anyaság, kultikus figurák, Dárdai István: Nyugodtan meghalni, absztrakció, nyomor, szegénység, kitaszítottság, méltóságvesztés, roma női kép ábrázolása, Balogh Rodrigó, 51 cigánykodás, parasztkodás c. előadás, Roma Parlament, cigányság/szegénység kutatás, cigányság emancipálása, negatív identitáskép, beás cigányok, oláh cigányok, egzotikus szexszimbólum, roma értelmiség, szegregáció, frusztráció, Bada Dada, kisebbségi attitűd, A38, Marije Vogelzang, archaizmus, etnográfia, hagyomány, saját nyelv, saját ország, ikonográfia, Jugoszlávia, finn-roma nő, pillangó

„Élet a közeli Balkánon”

Időpont: 2014. február 26. 

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek:

  • Danis Tanović: Epizód egy vasgyűjtő életéből (2013),
  • Gyarmathy Lívia: Koportos (részlet) (1979)

Vendégek: Gyarmathy Lívia filmrendező

FB: https://www.facebook.com/events/708766865812988/

Danis Tanović: Epizód egy vasgyűjtő életéből (2013), Gyarmathy Lívia: Koportos (1979), Gyarmathy Lívia, fikciós dokumentumfilm, irodalmi adaptáció, mélyszegénység, szegregáció, reenactment, amatőr – profi, nyugat-német támogatás, Balázs József, Schiffer Pál: Cséplő Gyuri, cigánykutatások, játékfilm, küzdelem, dokumentumjelleg, amatőr színész, Rostás Mihály, nyírségi cigányság, Bence Ferenc, dialógus jelenetek, Jirí Menzel, meztelen jelenetek, koporsós jelenet, Balogh Mihály, útépítőmunkás, persztizs, tragédia, játékfilm dramaturgia, újrajátszás, cigánytematika, Találkoztam boldog cigányokkal is (1961), 3 nap pokoljárás, hitelesség, elmúlás, Egri csillagok, szerep túljátszása, ripizés, egzotikus felfogás, Budapesti Iskola, Billy Wilder: Van, aki forrón szereti, Fred Zinnemann, Szabó Lajos, dialógusok, dokumentarizmus, férfi szempontú film, Rozália, bakter, kecske, forgatókönyv, Fellini, visszautasítás, megalázottság, lefojtott konfliktus, szituatív fikciós dokumentumfilm, sár, elemekkel való küzdelem, temetésfilm, intézményekkel való harc

„Úton-útfélen” (Rövidfilm összeállítás)

Időpont: 2014. március 5.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek:

  • Moholy-Nagy László: Nagyvárosi cigányok (1932),
  • Władysław Ślesicki: Zanim opadną liście (Mielőtt a levelek lehullanak, 1964),
  • Tom Lloyd: Live Before You Die (Élj, mielőtt meghalsz, 2008)

Meghívott vendégek: Daróczi Ágnes kutató, Bársony János történész

FB link: https://www.facebook.com/events/1396290793970231/

Moholy-Nagy László: Nagyvárosi cigányok (1932), Władysław Ślesicki: Zanim opadną liście (Mielőtt a levelek lehullanak, 1964), Tom Lloyd: Live Before You Die (Élj, mielőtt meghalsz, 2008), Daróczi Ágnes, Bársony János, roma, cigány, traveller, nomád vs utazó, romák európai történelme, (etnográfiai) antropológiai megközelítés, anyaország, cigány nyelvek, kulturális sajátosságok, társadalmi-gazdasági kérdések, lírai dokumentarizmus, romanticizáló tekintet, filmes, Travellers Times, vándorló értelmiség, nomád életforma, utazás, elszigetelődés, Sára Sándor, toposzok, ábrázolni kívánt hagyományok, történelmi-társadalmi kontextus, filmnyelvi eszközök, romakép, informatív dokumentumfilm, avantgárd, nagyváros, új életforma, alkotói narratíva, környezet, Berlin, athéni olimpia, görög cigánytelep, Auswitch ballada, Jugendstil, arcok, lakókocsis romák, nyitott határok, INTERPOL, Egyesült Királyság, kivonulás a társadalomból, életstílus, gypsy, Kis-Egyiptom, emberek közötti kapcsolatok, munkamegosztás, békesség, ünnepek, tisztaság rendje, eszköztelenség, túlélés, rítusok és hiedelmek, közös motívumok, szerencse, szerencsétlenség, kártyázás, romantikus cigányszemlélet, lóvásár, igazságosság, közösségi béke, kerék/szekér/ló, sündisznó, végtelenség, tengelyét tört szekér, Erdős Kamil, társadalomkritika, fenékpusztai cigányok, Sára Sándor: Feldobott kő, 1961-es párthatározat, Marosán Lajosné, Ladvenicza Ilona, politikai állásfoglalás, üldöztetés, társadalmon kívüliség, egyház, hit, létbizonytalanság kultúrája, szláv cigányábrázolás, A cigánytábor az égbe megy c. film, néprajzi leíró jelleg, jogfosztás, üldöztetés, cigány munkatáborok, reakciós világ, kulturális elismerés, kiszolgáltatott közösség, kényszerletelepítések

Mesterségek eltűnőben


Időpont: 2014. március 12.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Szuhay Péter – Kőszegi Edit: Mesterségem címere (részlet) (2002), Tari János: Ördögkatlan, Szalay Péter: Nomad Plaza – Három vándor (2009)

Meghívott vendégek: Szalay Péter filmrendező, Kőszegi Edit filmrendező, Tari János etnográfus

FB: https://www.facebook.com/events/1398560900411697/

Szuhay Péter – Kőszegi Edit: Mesterségem címere (2002), Tari János: Ördögkatlan, Szalay Péter: Nomad Plaza – Három vándor (2009), Szalay Péter, Kőszegi edit, Tari János, szintó cigány, vend (romani németes változata) anyanyelv, búcsús (hintás, mutatványos), etnikus/foglalkozási endogámia, időszakos vándorlás, antropológiai megközelítés, néprajzi megközelítés, kreatív dokumentumfilmes megközelítés, öntudat és megbecsülés, Történetek a boldogulásról c. sorozat, Ozora, Szolnok, dokumentumfilm ereje, Bán Gyuri, Szó szóló c. műsor, Aba, Fizorja Misi, roma identitás, vándorlás, hintás identitás, szórakoztató, elkülönülés, távolságtartás, Tamási, hitelesség, interjúk, holokauszt történetek, fotó, megkülönböztetés, túlélési harc, pozitív üzenet, folytonos újítás, kettőség érzés, nosztalgia vidámpark, Uránia Mozi, aktivista szemlélet, Füredi Zoltán, Boglár Lajos, akcióantropológia, Magyar Filmszemle, Királyi Antropológia Intézet, identitáserősítés, feedback módszer, Makótól Jeruzsálemig c. film, családi filmek, vizuális emlék, konfliktus, allegorikus jellemzés, rasszizmus, Tari János diplomafilmje, filmes felelőssége, kapcsolattartás, csoportterápiás film, Néprajzi Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Nemzeti Galéria, konzerválás, Madok filmek, Buda Béla, empátia, beleélés képessége

Roma színház


Időpont: 2014. március 19.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Emil Lotjanu: A cigánytábor az égbe megy (1976)

Meghívott vendégek: Katya Dunajeva kisebbségkutató, Kecskés Péter színész-rendező

FB: https://www.facebook.com/events/726937784012598/


Emil Lotjanu: A cigánytábor az égbe megy (1976), Katya Dunajeva, Kecskés Péter, nemzetiségi (roma) színház, Tyeatr Romen, többségi képzelet, előadóművészet mint foglalkozási gettó, „igazi cigány” vs. „új (szocialista) cigány”, irónia és színlelés, Oregoni Egyetem, OSI, miskolci Romano Teatro, mozgássérült, Horváth Zsolt, Szegedi Dezső, cigányságról alkotott kép, Oroszország, szabadságvágy, alkalmazkodás, film végkifejlete, tragikus szerelem, Rómeó és Júlia történet, konformista kép, rasszizmus, cigánytelep, Mihályfy Sándor: Átok és szerelem, közép-európai Bollywood, másság, iskola szerepe, átpolitizált téma, sztereotíp amerikai műsorok a cigányságról, többségi társdalom, rögzített kép, primordiális kép, szocializáció, Buvero cigány női médiatábor, empowerment, Dunabogdány, felülről/alulról jövő kezdeményezések, Szerbia, Romédia Alapítvány, roma és nem roma fiatalok, cigány vonal, Szophoklész: Antigoné, értékteremtő/megőrző erő, musical, esélyegyenlőség, cigányság elfogadása, romani patyiv (cigány becsület), romani kiv (cigány büszkeség), cigánybűnözés, Ady Művelődési Ház, Hajdúnánás, Szegedi Viola, dráma, nemzetiségi színház, német nemzetiségi színház, magyar nemzetiségi színházak, Szekszárd, Pécs, Budapest, hajlandóság a színház felé, miskolci Gyermekváros, Valahol Európában, Amíg szól a hegedű, holokauszt, cigányüldözések, Az erdők fejedelme, sztereotípiák, cigánykérdés, tehetségkutatók, Mónika Show, közönség, pécsi roma kulturális fesztivál, Kleopétra c. darab, darab fogadtatása, romanticizált kép, nem roma darabok, Horváth Adrienn, Makszim Gorkij: Makar Csudra c. elbeszélése, Filmszínház Muzsika c. lap, Fábián László kritikája a filmről, szabadságvágy, cigányság realista ábrázolása, Csiki Gergely Színház, Söndörgő Együttes, ruszka roma, szegregátum, tyúklopó jelenet, irónia, munkásosztály, burzsoázia, kultuszfilm, cigánypercepció, veleszületett szabadság, nosztalgia, Két tűz között c. könyv, Puskin, orosz falusi cigány, cigány elit, cigány tábor, kalderári romák, negatív romakép, Romen Színház, nemzeti identitás, Benedict Anderson, elképzelt közösség, tanulatlanság, higiéniai problémák, posztszovjet identitás, önszegregáció, inkluzív oktatás, pozitív romakép, deszegregált oktatás, nemeztiségi iskola, Találkoztam boldog cigányokkal is c. film, Macskajaj

„Szerelem feketén-fehéren”


Időpont: 2014. március 26.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Jean Rouch: Emberi piramis (1960)

Meghívott vendégek: Kovács András Bálint filmtörténész, Zempléni András antropológus

FB: https://www.facebook.com/events/608853975867205/


Jean Rouch: Emberi piramis (1960), Kovács András Bálint, Zempléni András, interracial relations, etnográfiai filmkészítés, Új hullám, kollaboratív film, elefántcsontparti gyógyító/ptóféta, Monsieur Albert prophet, ördög vallomások, libériai metodista mozgalom, emberevő boszorkányság, etnopszichiátria, ördögi gyónások, hibrid film, gyarmatosításból örökölt viselkedésmód, afrikai kultúra, szereplők saját nyelve, művészetpolitikai vonatkozás, Cinéma Vérité, kommentálás, fikció, Jaguár c. film, kultúra antropológia, rasszizmus/antirasszizmus, Nadine nevű lány, Kifulladás c. film, szegregáció, kulturális beszélgetés, francia új hullám, önreflexivitás, film női figurái dominálnak (Nadine és Denise), szentimentális kapcsolatok, pszichodráma, roll playing. Jacob L. Moreno, pszichoterápiás technika, cselekvés tudatosítása, improvizáció, érzelmi teher, Visconti: Reng a föld, Vihar előtt c. film, Rosselini: Stromboli, amatőr szereplők, Egy gyár krónikája c. film, csoportterápia, valóság, Schiffer Pál: Cséplő Gyuri, filmezés felelőssége, poszt-szinkron, kameramozgás, antropológiai film, játékfilm, Jean Rouch: Les maîtres fous (1954), megszálottság, európai filmművészet újítása, Jean-Luc Godard, modern filmművészet, forradalmasítása, improvizatív film, "légy a falon", kreatív behatolás, vizuális antropológia, cinema direct, oroszlánvadászat, lokális hozzájárulás, Krino-Pravda, hagyományos afrikanizmus, dogonok, Boglár Lajos, kreatív antropológiai akciófilm, Nanuk az eszkimó c. film, eljátszott valóság, dokumentum, reflexivitás, kísérlet, tűrhetetlen rendetlenség, néprajzi film, bibliai vonatkozások, film célközönsége, sigui ceremónia, Jean Rouch: Petit à Petit (1969), ciné trans

„Bűbáj”

Időpont: 2014. április 2.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Moldován Domokos: Rontás és reménység (1981)

Meghívott vendégek: Peternák Miklós médiateoretikus, filmtörténész, Szuhay Péter antropológus

FB: https://www.facebook.com/events/858282347521991/

Moldován Domokos: Rontás és reménység (1981), Peternák Miklós, Szuhay Péter, újrajátszás, fikciós dokumentumfilm, Balázs Béla Stúdió, Néprajzi Múzeum, magyar cigányságkutatás, Örkény mottó, álmodott siker, vereség, forgatókönyv, néprajzi elemek, megnevezés kérdése, Diószegi Vilmos, magyar ősvallás, Halottlátó c. film, Vécsei Jolán, túlvilági út, társadalmi szerep, etnográfiai hitelesítés, film műfaja, hitelesség, garaboncia, dokumentumfilm, fikciós film, fotódokumentum, szellemképek, kategorizálás, film hatása, Lakatos Menyhért, Choli Daróczi János, kártyajóslás, pszichológiai szükséglet és pszichológiai szolgáltató, Kasza Pista, metafora, megerősítés, archeológiai tárgy, időutazás, miskolci dokumentumfilm fesztivál, Budapesti Iskola, Tarr Béla: Családi tűzfészek, Dárdai-Szalai páros, Cséplő Gyuri, Nemes Nagy Ágnes: Parókáké c. cikke, Főné nevű szereplő, haj szerepe, társadalom eszmevilága, nőiség, átváltozás, megfiatalodás, rontás, mágikus gondolkodás, Papadimitriu Athina, rendezői szubverzió, gyerek motívum, kompenzáció, női láb, testi fogyatékosság, Gyöngyös, Martin György, közös folklórtudás, sámán hit, táltos, cigányábrozolás, cigányfilm, Szerelmi varázslás c. film, etnicizálás, Tiszalök, Ahol mély a víz c. film, archeológiai lelet, közhelyek, társadalmi előítéletek, archaikus-modern, tömegcikk, beszédmódok, Andy Warhol, allegóriák, Erdélyi Miklós, viszonyrendszer, identitáserősítés, avantgárd, esküvő jelenet, mutatványos jelenet, bírósági jelenetek, ambivalencia, kulturális értelmezés, Spiró György, rendezői manipuláció, Erzsike, intelligenciaszint különbség, áldozati szerep, Kitagadottak c. film, Erzsike hite, csalás jaték, holywoodi dramaturgia, irónikus olvasat, koncepció

Határok


Időpont: 2014. április 9.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Bijan Anquetil: Le Terrain (2013), Milutin Jovanovic: Migration (2011), + egy rövidfilm az Idegenek a kertemből gyűjteményből

Meghívott vendégek: Füredi Zoltán vizuális antropológus, Palantír Film Alapítvány, Széll Adrienn projektfelelős, Palantír Film Alapítvány, „Idegenek a kertemben”

FB: https://www.facebook.com/events/651690454885694/

Bijan Anquetil: Le Terrain (2013), Milutin Jovanovic: Migration (2011), Idegenek a kertemben c. gyűjtemény, Füredi Zoltán, Széll Adrienn, Palantír Film Alapítvány, migráció, idegenség és otthonosság, Dialektus Fesztivál, bevándorlók integrációja, szerzői filmek, Híradó Plusz c. műsor, Bogdán Lajos, mozgókép használat, második generációs migráns, under class, Alíz kertje c. film, menedék, kert, "a föld mindenkié", Svédország, kisebbségek, elfogadás, többség-kisebbség viszonya, beszédmód, idegenek, sztereotípiák, rendezői megnyilvánulások, söprögető jelenet, filmezők és filmezettek közötti viszony, következetesség, hitelesség, francia guyanai indiánok, dokumentumfilmek, fikció, Szederkényi Miklós, film konkrétsága, filmnyelv, konzekvens, Lili, intimitás, medialitás, személytelen kommunikáció, nyelvi távolság, tudatos kapcsolódás, különböző kulturális háttér, kínai rokonok, Kínai az apukám, Ágnes asszony ballada, második generációs bevándorló identitás, z generáció, kultúrák összemosódása, mosás és a bűn kapcsolata, allegória, tradicionális kínai kultúra, kortárs kínaiság, zsigeri szint

Felcímkézett emberek


Időpont: 2014. április 23.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Marion Fuentes: Bontoc Eulogy (1995)

Meghívott vendégek: Bogdán Mária médiakutató, György Péter esztéta

FB: https://www.facebook.com/events/705596466164261/


Marion Fuentes: Bontoc Eulogy (1995), Bogdán Mária, György Péter, áldokumentum, etnográfia, kritikai mozgókép-készítés, ál/pszeudó-dokumentumfilm, fekete-fehér film, ingerszegény, elmondott tartalom, valóság rekreálása, kísérleti műfaj, archív felvételek hitelessége, hamisítás, Szilágyi János, rasszizmus kultúrtörténete, Bartók Béla, világkiállítás, posztkolonista kritika, darwinizmus, Franz Boas, private museum, multikulturális kiállítás, kulturális egyenjogúság, Margaret Mead, bécsi tudománytörténeti gyűjtemény, human remain frakció, európai percepció, Néprajzi Múzeum roma gyűjteménye, British Pathé, edukatív szórakoztatás, reprezentáció, nézői attitűd, valóság show, Való Világ, human motion, osztályozás problémája, kép a felvilágosítás eszköze, beleegyezés joga, fiktív elemek bizonyítása, hitelesség, Kállay Ferenc, Somogyvári Ferenc, OSA, szerzői jogok, Katasztrófavédelem, antropológiai filmek, egzotikumként kiállított emberek, néprajzi mutatványok, skanzen, élő manöken, pigmeusok, kulturális különbség, genetikai érvek, nácik, Mengele, American Negro College, Sára Sándor: Cigányok, Sára Sándor: Feldobott kő, integratív/dezintegratív, rasszizmus erődei, időutazás, British Museum, Szekszárd, Munkásmozgalmi Múzeum, belső narráció, filippínó-amerikai viszony, múmia, múltfeldolgozás, kitalált nagypapa, integratív rasszizmus, holokauszt, Daniel Korthagen, Lukács György: Az én trónfosztása, numerus clausus, nácizmus, Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, Ottlik Géza: Iskola határon, megvetés, Foucault: Az én hermeneutikája, trauma, katarzis, John Arden: Élnek, mint a disznók, Nádasdy Ádám, Katona József Színház, Győzike Show, Révai József, roma gyilkosságok, német zsidók, magyar cigányság, fikciós dokumentumfilm, Így jöttem c. film, álnosztalgia, Jancsó Miklós, integratív társadalom, restoratív forradalom, Illyés Gyula, Fukuyama, szubjektív mondanivaló, újrakonstruálás

A nemdráma királynői


Időpont: 2014. április 30.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Jennie Livingston: Paris is burning (1990)

Meghívott vendégek: Orbán Katalin fordító, médiakutató

FB: https://www.facebook.com/events/747785838585549/

Jennie Livingston: Paris is burning (1990), Orbán Katalin, performativitás, performansz, drag, queer, radikális identitáspolitika, egyetemi politika, feminista program, queer studies, AIDS krízis, identitás, konstrukció, nemi szerepek, szubkultúra, marginalizált pozíció, közös platform, hitelesség, privilegizált helyzet, tárgyiasítás, világzene, fair trade szemlélet, dokumentumfilm, nőgyűlölet, street element, felforgató jelleg, Judith Butler, afroamerikai kultúra, kisemizzettség, rabszolgaság, great-white privilege, lopás, reprezentáció, drag bál, mint speciális kontextus, shade, Lena Horne, alternatív valóság, szereplők hétköznapi élete, szubkultúráról készült portré, stigmák, Madonna, szubkultúra megítélése, társadalmi különbségek, etnikai csoportok közötti különbségek, kulturális színfolt, polarizáció, tolerancia, Terry Black, transzvesztita előadóművészek, médiareprezentáció, tabloid szenzáció, divatbemutató jelenet, speciális kameramozgás, szubverzió, genderkritika, önkép, érzékenység, shooting back, high drag, realness category/hétköznapiság, önirónia, paródia, teátralitás, fajelhagyás, Horváth Kata, normatív szerepek, belesimulás, láthatatlanság, átkelés, transzszexualitás, természetesség, láthatatlan performansz, Szégyenfolt c. regény, etnikai viszonyok, faji kisebbség, matriarchátus, apátlan társadalom, romák, roma kontextus, színtér

Formabontó Győzike Csirip


Időpont: 2014. május 7.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Romantic zenei klip (2002), Kepes András: Különös történetek – Gáspár Győzi két élete (MTV, 2008), Győzike Show 97. rész (RTL Klub, 2010), Édes élet (TV2, 2014, részlet)

Meghívott vendégek: Gáspár Győző zenész, Munk Veronika médiakutató

FB: https://www.facebook.com/events/1419707911627690/


Romantic zenei klip (2002), Kepes András: Különös történetek – Gáspár Győzi két élete (MTV, 2008), Győzike Show 97. rész (RTL Klub, 2010), Édes élet (TV2, 2014), Gáspár Győző, Munk Veronika, roma sztár, valóságshow, posztszocializmus, Dáridó, exkluzív sztár, Kolosi Péter, RTL Klub, Romantic Zenekar, sokrétűség, showman, Hajós András, Bódi Guszti, Galambos Lajos, celeb, szórakoztatás, Celeb vagyok, ments ki innen c. tv show, megújulás, médiaprostituált, családapa, mosópor hasonlat, szórakoztató kvóciens, romaság, sztárgyár, ítélkezés, "az élet egy mese", sztereotípiák, ellentmondás, családi mese, cigány szöveg, dokumentumfilm, Stohl András, Törőcsik Mari, print-online média, Mc Zsolti projekt, Berki Krisztián, szerep, szakmai ártalom, Nagy Duett, Nóta TV, Muzsika TV, jótékonykodás, roma politika, cigányok felzárkóztatása, társadalmi felelősségvállalás, nézettség, romakérdés, Farkas Flórián, Fábry Sándor, "játszani tudni kell"

„Ütős játékok”


Időpont: 2014. május 14.

Helyszín: Docuart Mozi 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Kovács Kristóf: Besence Open (2013)

Meghívott vendégek: Kovács Kristóf antropológus, rendező, Ignácz József polgármester

FB: https://www.facebook.com/events/283211568519935/

Kovács Kristóf: Besence Open (2013), Ignácz József, Kovács Kristóf, Malaccal teljes, Besence, teniszpálya, Bors, OFA-s pályázat, közösségfejlesztés, inkubátor ház, tábor, Kari bácsi, koncepció, bizalom, kamerarezisztencia, dokumentumfilm, pitchelés, figyelemfelkeltés, cigányság kérdése, tévés/mozis verzió, orvosi rendelő jelenet, Gondoskodó Falu Program, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Kis falu c. program, forrásszerzés, sajtó, RTL Híradó, Heti Hetes, bevonás, közös alkotás, cigányfilm, korrajz, abszurditás, komplex megközelítés, közösségi tér, csökkent munkaképességűek, Németország, kitörési pont, Pécsi Tudományegyetem, falusi turizmus, sikertörténet, sajátos humor, Orsós Lajos, szervezetépítés, zene szerepe, portréfilm, ösztönzés, Tennis Classics, MATEHETSZ Egyesület, Toldi Mozi, média felelőssége, dokumentumfilm, Amszterdami Dokumentumfilm Fesztivál, életciklus modell, munkához való viszony, közmunka, diszkrimináció, az emberi méltóság megsértése, munkáltatói jogok, Szepesi Dávid, poénok, nyelv, magányos harcos, polgármester teniszezős jelenete, kísérlet, dramaturgiai fordulat, termékeny feszültség, munkanélküliség, nyitottság, tenisz, gazdagok sportja, közösség, zsákfalu, pingpong, manipuláció, kreativitás, gazdaságfejlesztés, sikerélmény

A Romakép Műhely tagjai a

2014-es évadban

Bakos Attila, Balogh Kata, Balogh Tamás, Báthori Kata, Besnyő Janka, Czervan Andrea, Csabai Bernadett, Csernay Dóra, Dekovics Dóra, Demeter Fanni, Dömény Gréta, Faniszló Kitti, Fekete László, Fodor Orsolya, Fogl Márton, Fórizs András, Geda Zsófia, Gergely István, Gottfried Juli, Gyenis Ajandok, Herczeg Hajnalka, Horváth Bálint, Hrelja Ruth, Jakal György, Kálazy Zsuzsanna, Karácsony Nikolett, Katona Fruzsina, Kiss Zsuzsanna, Kovács Bettina, Kovács Villő, Leányfalvi Valentina, Nagy Edina, Nagy Krisztián, Őszi Rita, Presinszky Judit, Sándor Emese, Sóky Bernadett, Somody Kristóf, Stemler Diána, Süle Dániel, Szabó Mercédesz, Szeles Anna, Szőnyi András, Szurovecz Illes, Tiszai Orsi, Toth Domi, Vántus Nikolett, Varga Gergő, Varga Mónika, Végh Nóra Judith, Vörös Dóra Rebeka, Wirth Kinga

Koncepció

Szakirodalom

Legjobb szemináriumi dolgozatok

Tollfosztás workshop

Szerte a világon nagy népszerűségnek örvendenek az antidiszkriminációs dráma-workshopok, melyek segítenek abban, hogy az (etnikai, vallási, nyelvi és egyéb) kisebbségi státuszból eredő hátrányokat tudatosítsák azok is, akik ezeket a hátrányokat nem tapasztalják meg a saját bőrükön.

Az ELTE hallgatói számára 2014. április 8-án és 10-én, 17:00-20:00 között intenzív és kreatív társadalomismereti-érzékenyítő workshopot szerveztünk, amelyet a Független Színház trénerei vezettek.romakepmuhely | © Made by dorakomlosi