Romakép Műhely 3 (2013)

Az évadban a hangsúly a rendszerváltás utáni időszak roma kulturális, művészi, politikai teljesítményein van. Mozgóképeinken és vendégeink között szerepelnek azon generáció tagjai, akik meghatározó alakjai, élvezői vagy esetleg elszenvedői voltak a demokratikus átalakulásnak.

Romakép Műhely 3 (2013)

Program

Az átmenetek filmje

2013. február 13.

Az átmenetek filmje

Szederkényi Júlia: Paramicha, vagy Glonczi az emlékező (1993, 87’)

Szederkényi Júlia fikciós dokumentumfilmje a legendás balázs béla stúdió formanyelvi kutatásainak hagyományát folytatja, ha pedig a romaképek története felől nézzük, emblematikus átmenet a rendszerváltás utáni időszak filmművészetébe. Mese és emlékezés: ezek voltak a kilencvenes évek

jelentős roma tematikájú filmjeinek fő motívumai, Szederkényi (el)ismertségét tekintve marginális munkája ezek közül a legerőteljesebben alkalmazza a reflexiót , történetben gondolkodik az átmenetről (politikai, művészi és tudományos értelemben egyaránt).Vagy inkább töpreng? Gelencsér Gábor filmesztéta használta ezt a kifejezést az itt következő idézet forrásában, a filmről írt kritikában:„Bújócska vagy keresés? – jótékony bizonytalanság

övezi Szederkényi Júlia szép és érzékeny filmjét. Mint képekre „kárhoztatott” filmes, rejtőzködik a valóság elől, fantasztikus történetet kohol egy eidetikus képességgel rendelkező férfi köré, így azt a képet keresi, ami nincs, ami csak az egyén számára létező, képzeletbeli, személyes; s e képek kerülgetése mentén, azok helyett, mintegy mellékesen, végül is képeket mutogat, történetet mesél, csak éppen nem azt, mert azt a mozgókép nem képes megmutatni – vagy „keresi, de nem leli” a képeket a rendező; s persze azzal a tudattal nyomoz a vágyak képei után, hogy azokat úgysem találhatja meg, ezért aztán marad a keresés mint filmes ars poetica, a közvetlen, belső képteremtés hiábavalóságának, lehetetlenségének meséje, persze képekkel.” (Filmkultúra, 1994/2.) A film utáni beszélgetésen vendégeinkkel felidézzük a kilencvenes évek művészi és politikai közéletét, a Paramicha bemutatóján

kialakuló vitát, az alkotó akkori elképzeléseit, a film forgatását. Az átmenetet. Az emlékezésben és az elemzésben segítségünkre lesz a Romakép

Műhelyhez kapcsolódó elméleti kurzus házigazdája, Zsigó Jenő a Magyarországi Roma Parlament elnöke.

 

Vendégek: Müllner András irodalmár, egyetemi tanár, Szederkényi Júlia filmrendező , Zsigó Jenő szociológus 

Moderátor: Pócsik Andrea egyetemi tanár (ELTE MMI, PPKE)A beszélgetés megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=AUH-BL-NBiw


Időpont: 2013. 02. 13.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Szederkényi Júlia: Paramicha, vagy Glonczi az emlékező (1993, 86’)

Meghívott vendégeink: Müllner András irodalmár, Szederkényi Júlia filmrendező, Zsigó Jenő, a Magyarországi Roma Parlament

elnöke

FB link: https://www.facebook.com/events/551644114854858/

YT link:-

Címkefelhő: fikciós dokumentumfilm/docufiction, új narrativitás, BBS, Jean Rouch (Az emberi piramis), etnográfiai/antropológiai fikciós dokumentumfilm, emlékezet – álom – film, Erdély Miklós: Álommásolatok

hetvenes évek cigány irodalma, művészet és életvilág határai, (neo)avantgárd folytatás, kisebbségszellemiség, roma művészeti és

politikai közélet

„Cigányfúró”

Időpont: 2013. 02.20.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Kóthy Judit – M. Topits Judit: Aki hallja, aki nem

hallja – Orsós Jakab portré (részlet) (2001), Medgyessy Gabriella: Három pokol – Balogh Attila költővel Jónás Tamás beszélget (2006) Meghívott vendégeink: Balogh Attila költő, Beck Zoltán irodalmár, Jónás Tamás költő, Ladik Katalin költő, performer 

FB link: https://www.facebook.com/events/492431027460110/

Digitális emlékezet és identitás

Időpont: 2013. 02 .27.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek: Videó- és kisfilm összeállítás a Roma Hip Hop Archívum és

Bogdán Árpádnak a berlini Nobiskum Projektben és a miskolci Cinefesten

rendezett workshopjainak anyagából 

Meghívott vendégeink: Bogdán Árpád filmrendező, VaspálVeronika kurátor 

FB link: https://www.facebook.com/events/140664056100642/

Címkefelhő: Roma Hip Hop Archívum: küldetés, digitális archívum, a

mozgókép eszköze az identitáserősítésben, hibrid identitás, szubkulturális

identitás

Címkefelhő: pharrajimos szó jelentése, használata aroma holocaust jelölésére, a roma holocaust emlékezete, emlékezetpolitikák, a roma holocaust ritualizálódása, egyetemes szenvedéstörténet, múltfilmek, film és kulturális emlékezet, shoá és holokauszt reprezentáció, film és jogvédelem, a traumatikus realizmus műfaja, Erfahrung vs. Erlebnis [az ismétlés gyakorlata/az ismétlésen alapuló tapasztalat, tudás vs. megélt tapasztalat, egy egyedi élményben való részvétel, szenvedés]

„Szégyentelen századok” 

Időpont: 2013. 03.06.

Helyszín: Docuart Mozi, 1092 Budapest, Erkel u. 15.

Vetített filmek:

  • Lojkó Lakatos József: Elfelejtett holtak (1981),
  • Jancsó Miklós: Megöltétek ártatlan családomat (1994),
  • Bársony Kata: Kitaszítottak (2011) 

Meghívott vendégeink: Bársony Katalin filmrendező, Kékesi Zoltán egyetemi tanár, Zombory Máté szociológus 

FB link: https://www.facebook.com/events/553919014639228/

Média

Vendégek

Szervezők

 Patterns 1 – Kurzus leírása és szakirodalom

PATTERNS Lectures A program, amelynek keretében a kurzusfejlesztés megvalósult

„A PATTERNS Lectures a Közép- és Délkelet Európai egyetemek új kurzusainak fejlesztését támogató program, amely az Erste Foundation kezdeményezésére és a WUS (World University Service) of Austria szervezésében jött létre.

A PATTERNS azokat a Közép- és Délkelet Európai hétköznapi életre és kultúrára jellemző különféle

szemléleteket és gyakorlatokat tárja fel és dokumentálja, amelyek a régióra jellemző sokszínűségben rejlenek. A kezdeményezés az 1960-as, 1970-es évekre,

valamint az ’átmenettől’ a napjainkig terjedő időszakra összpontosít.

A program fontos célkitűzése  a művészettörténet, kultúrakutatás és kultúratudományok területén működő új egyetemi kurzusok fejlesztése, amelyek Közép, Kelet és Délkelet Európa jelenkori kultúrtörténetének megértésére és kutatására törekszenek. Továbbá támogatja az egyetemi oktatók tanulmányútjait, az akadémiai mobilitásra ösztönöz, mivel lehetővé teszi a vendégelőadók meghívását.

A PATTERNS Lectures 2010/2011-ben sikerrel zárult: 11 ország 14 olyan kurzusát támogatta, amelyek közül sok hosszú távon is a curriculum részévé vált.”

A 2012/2013 tanév támogatásra kiválasztott 13 egyetemi kurzus-pályázatát négy nemzetközi szakember bírálta el: Ivana Bago, kurátor, író (Horvátország, Zágráb); Andrea B. Braidt (a Bécsi Képzőművészeti Akadémia kutatási és művészeti rektorhelyettese (Ausztria), Anna Daučiková képzőművész, a Prágai

Képzőművészeti Egyetem Új Média Tanszékének és a Bratislavai Képző- és Iparművészeti Akadémia Videó és Multimédia Tanszékének vezetője, (Szlovák

Köztársaság), Georg Schöllhammer író, kurátor, a Springerin szerkesztője, a bécsi tranzit.at igazgatója (Ausztria).

A PATTERNS Lectures tanácsadói 13 kiváló kurzustervet választottak ki a következő országokból:

Ausztria, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szerbia és Szlovák Köztársaság. A kurzusok a 2012/2013 tanévben kerülnek bevezetésre, a kortárs művészet, gender elmélet és feminizmus, esztétikai és művészeti gyakorlatok, társadalmi változások és posztszocializmus témaköreiben.

PATTERNS Lectures programfelelősei: Ines Suh és Michaela Handke (WUS Austria), Christine Böhler, Maria Derntl (Erste Foundation).

További információ: www.patternslectures.org

Kapcsolat:patterns@wus-austria.orgculture@erstestiftung.org

Romareprezentáció a kulturális fordulat után – médiaelemzés Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Médiatudományi Tanszék

Projektfelelős: dr. Pócsik Andrea egyetemi tanársegéd 

A romák kollektív reprezentációja kivételes fontosságúvá vált régiónkban a romaellenes előítéletek riasztó mértékű megerősödésének megfékezésében. A kurzus egyik legfontosabb célja épp ezért a  romákkal kapcsolatos társadalmi kérdésekre irányuló figyelem felkeltése, méghozzá a roma közösségi média fontosságának kiemelésén és a roma értelmiség intellektuális, kulturális és politikai teljesítményeinek megismertetésén keresztül. A kritikai szemlélet és társadalmi felelősség fejlesztésével a kurzus jelentős attitűd- és mentalitásbeli változásokat kíván elérni a hallgatók körében. 

Vendégelőadók:Bogdán Mária médiakutató

Daróczi Ágnes újságíró, szerkesztő, aktivista, kutató

Junghaus Tímea művészettörténész, kurátor, az Európai Roma Kulturális Alapítvány vezetője

dr. Kóczé Angéla szociológus, kutatódr. Orsós Anna nyelvész, a PTE Romológia Tanszék vezetője

Zsigó Jenő, szociológus, aktivista, a Magyarországi Roma Parlament alapítója 

Előadó: dr. Pócsik Andrea filmtörténész, kultúrakutató. Egyetemi tanársegéd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Média- és Kommunikációtudományi Tanszékén, vendégoktató az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Médiatudományi Tanszékén.

 Patterns 2 – Kurzus leírása és szakirodalom

Irodalmi Romakép Műhely a DocuArt Moziban Beck Zoltánnal 

A félév lezárásához, a 2014-es filmklub elkezdéséhez kapcsolódott a műhely kiterjesztése az irodalmi romaképek elemzése, amelyet a Palantír Film Alapítvánnyal közösen megpályázott, elnyert NKA támogatás tett lehetővé. A négy alkalomból álló eseménysorozat pályázati koncepciójának kibővítésével, a beszélgetések moderálásával Beck Zoltán irodalomtörténészt bíztuk meg. 

A beszélgetések eseményei és felvételei: 

Jónás Tamással >>

Grecsó Krisztiánnal >> 

Junghaus Tímeával >>

Bogdán Árpáddal és Bogdán János Amigoval >>


Szeretnél értesülni a következő eseményről, iratkozz fel email listánkra.romakepmuhely | © Made by dorakomlosi