Koncepció 2011

2011. tavaszán, a DocuArt Mozi filmklubos hagyományaira és a dokumentumfilm terjesztése iránti elkötelezettségére alapozva indítottuk el azt a rendhagyónak számító filmklubot, amely az ELTE MMI Média Tanszékén meghirdetett kurzusként is működött. A kurzus témája a „Romaábrázolás a kortárs kultúrakutatások tükrében” volt. Az előadásokat tehát a kommunikáció vagy film szakos hallgatók és a téma iránt érdeklődők is látogathatták. A programban olyan dokumentumfilmek szerepeltek, amelyek valamilyen szemléletben, formai megoldásban, témaválasztásban megnyilvánuló érdekességgel bírnak: nem szokványos módon közelítik meg a romákkal kapcsolatos témát. Az alapkérdésünk tehát az volt, milyennek látják és láttatják a dokumentumfilmesek a romákat. A programba építettünk ma már klasszikusnak számító alkotásokat, de leginkább kortárs dokumentumfilmeket vetítettünk.

A vetítéseket beszélgetések követték, amelyen meghívott vendégeink (társadalomtudósok, filmes szakemberek) vettek részt, a beszélgetéseket vagy Pócsik Andrea, a kurzus oktatója, egyben a filmklub vezetője, néhány esetben egy egyetemi hallgató moderálta. A műhelyjellegű vitákon az „antropológiai képértelmezésnek” nevezett módszert alkalmaztuk, amely során – több-kevesebb sikerrel – arra törekedtünk, az ábrázolt roma közösségre jellemző vonásokat, társadalmi helyzetüket, viszonyaikat a filmben alkalmazott kifejezőeszközök, formai megoldások elemzésével értelmezzük. A filmklub egy nagyjából állandó törzsközönség és alkalmanként változó nézőcsoport részvételével zajlott (átlagosan 25-30 fő). A beszélgetésekről minden esetben Bordás Róbert operatőr felvételt készített, amelyet aztán a DocuArt a filmklub lezárása után archiválás és internetes hozzáférés céljából elhelyezett a honlapján.

A rendezvény célja – az egyetemi oktatásban betöltött szerepén túl -, az volt, hogy egy újabb, kiváló szakemberekből álló fórumot biztosítson a magyar dokumentumfilmek terjesztésére és formanyelvi sajátosságainak elemzésére. Épp a heti rendszeresség, a folyamatosság biztosíthatta, hogy a nagyrészt azonos, egyetemista résztvevőkből álló közönség segítségével vissza-visszatérjünk a különféle ábrázolásmódokra, a vendég szakemberekkel együtt elemezzük azokat.

A rendezvénynek igen nagy sajtóvisszhangja volt, a roma online médiában, közösségi oldalakon hirdették, az MR 1 Kossuth Rádió Roma Magazinja rendszeresen készített beharangozókat.